1. Samuelova 6:1–21

6  A Jehovova truhla+ bola na poli Filištíncov sedem mesiacov.  A Filištínci potom zavolali kňazov a veštcov+ a povedali: „Čo budeme robiť s Jehovovou truhlou? Dajte nám vedieť, s čím by sme ju mali poslať na jej miesto.“  Povedali teda: „Ak posielate truhlu Boha Izraela preč, neposielajte ju preč bez obete, lebo by ste mu mali v každom prípade vrátiť obeť za vinu.+ Potom budete uzdravení a spoznáte, prečo sa od vás jeho ruka neodvracia.“  A tak povedali: „Akú obeť za vinu by sme mu mali vrátiť?“ Oni potom povedali: „Podľa počtu predstaviteľov aliancie+ Filištíncov päť zlatých hemoroidov a päť zlatých tarbíkov, lebo každý z vás a vašich predstaviteľov aliancie má rovnakú pohromu.  A urobíte obrazy svojich hemoroidov a obrazy svojich tarbíkov+, ktoré ničia krajinu, a vzdáte slávu+ Bohu Izraela. Azda odľahčí svoju ruku z vás a z vášho boha a z vašej krajiny.+  Prečo tiež máte robiť svoje srdce neprístupným, tak ako robili svoje srdce neprístupným Egypt a faraón?+ Či to nebolo tak, že ich poslali preč, ihneď ako On s nimi zaobchodil tvrdo,+ a odišli?+  A teraz urobte nový voz+ a vezmite dve kravy, ktoré dávajú cicať a na ktoré neprišlo jarmo+, a zapriahnite kravy do voza a ich mladé zažeňte späť domov, aby nešli za nimi.  A vezmete Jehovovu truhlu a položíte ju na voz, a zlaté predmety+, ktoré mu vrátite ako obeť za vinu+, máte dať do debny po jej boku. A pošlete ju preč, a ona pôjde.  A budete sa pozerať: ak pôjde nahor cestou k svojmu územiu, k Bet-šemešu+, urobil nám to veľké zlo on; ale keď nie, budeme vedieť, že to nebola jeho ruka, ktorá sa nás dotkla; stihla nás náhoda+.“ 10  A muži to potom tak urobili. Vzali teda dve kravy, ktoré dávali cicať, a zapriahli ich do voza, a ich mladé zavreli doma. 11  Potom dali na voz Jehovovu truhlu+ a tiež debnu a zlaté tarbíky a obrazy svojich hemoroidov. 12  A kravy sa vydali rovno na cestu do Bet-šemeša.+ Šli tou jednou cestou, po ceste bučali a neodbočovali napravo ani naľavo. Predstavitelia aliancie+ Filištíncov po celý čas kráčali za nimi až na hranicu Bet-šemeša. 13  A ľudia z Bet-šemeša žali v nížine pšenicu+. Keď zodvihli oči a videli Truhlu, zaradovali sa, že ju vidia. 14  A voz prišiel do poľa Jozuu Bet-šemešského a stál tam, kde bol veľký kameň. A drevo voza rozštiepali a kravy+ obetovali ako zápalnú obeť Jehovovi.+ 15  A Léviti+ sňali Jehovovu truhlu a debnu, ktorá bola pri nej, v ktorej boli zlaté predmety, a dali ju na ten veľký kameň. A muži z Bet-šemeša+, tí obetovali zápalné obete, a stále v ten deň predkladali Jehovovi obete. 16  A päť predstaviteľov aliancie+ Filištíncov to videlo a odobrali sa v ten deň späť do Ekrona. 17  A toto sú zlaté hemoroidy, ktoré Filištínci vrátili ako obeť za vinu Jehovovi:+ jeden za Ašdód+, jeden za Gazu+, jeden za Aškelón+, jeden za Gát+, jeden za Ekron+. 18  A zlaté tarbíky boli podľa počtu všetkých miest Filištíncov, ktoré patrili piatim predstaviteľom aliancie, od opevneného mesta po dedinu v otvorenej krajine. A veľký kameň, na ktorom nechali spočívať Jehovovu truhlu, je až do tohto dňa svedkom na poli Jozuu Bet-šemešského. 19  A zrážal bet-šemešských+ mužov, lebo sa pozerali na Jehovovu truhlu. Zrazil teda medzi ľudom sedemdesiat mužov – päťdesiattisíc mužov – a ľud začal smútiť, lebo Jehova zrazil ľud veľkým pobitím.+ 20  Muži z Bet-šemeša ďalej povedali: „Kto bude schopný stáť pred Jehovom, týmto svätým Bohom,+ a ku komu odíde od nás?“+ 21  Nakoniec poslali poslov k obyvateľom Kirjat-jearimu+ a povedali: „Filištínci vrátili Jehovovu truhlu. Zostúpte. Vezmite si ju.“+

Poznámky pod čiarou