1. Samuelova 4:1–22

4  A Samuelovo slovo ďalej prichádzalo k celému Izraelu. Potom vyšiel Izrael v ústrety Filištíncom do bitky; a utáborili sa vedľa Ebenezeru+ a Filištínci táborili v Aféku+.  A Filištínci sa rozostavili do šíku+ v ústrety Izraelu a bitka mala zlý priebeh, takže Izrael bol porazený pred Filištíncami,+ ktorí pobili v zovretej bojovej línii v poli asi štyritisíc mužov.  Keď ľud prišiel do tábora, izraelskí starší muži začali hovoriť: „Prečo nás dnes Jehova porazil pred Filištíncami?+ Vezmime si zo Šíla truhlu Jehovovej zmluvy+, aby prišla do nášho stredu a zachránila nás z dlane našich nepriateľov.“  Ľud teda poslal do Šíla a priniesol odtiaľ truhlu zmluvy Jehovu vojsk, ktorý sedí na cherubínoch.+ A s truhlou [pravého] Boha tam boli obaja synovia Éliho, Chofni a Pinchas.+  A hneď ako prišla truhla Jehovovej zmluvy do tábora, stalo sa, že všetci Izraelčania prepukli v hlasný krik,+ takže bol na zemi rozruch.  Aj Filištínci počuli zvuk toho kriku a začali hovoriť: „Čo znamená zvuk toho hlasného kriku+ v tábore Hebrejov?“ Nakoniec sa dozvedeli, že do tábora prišla Jehovova truhla.  A Filištínci dostali strach, pretože povedali: „Do tábora prišiel Boh!“+ Povedali teda: „Beda nám, lebo také niečo sa nikdy predtým nestalo!  Beda nám! Kto nás zachráni z ruky toho majestátneho Boha? To je ten Boh, ktorý v pustatine udrel Egypt pobitím každého druhu.+  Ukážte, že ste odvážni, a dokážte, že ste muži, Filištínci, aby ste nemuseli slúžiť Hebrejom, ako slúžili oni vám;+ a dokážte, že ste muži a bojujte!“ 10  Filištínci teda bojovali a Izrael bol porazený+ a každý utekal do svojho stanu;+ a nastalo veľké zabíjanie,+ takže z Izraela padlo tridsaťtisíc peších mužov.+ 11  A bola zajatá Božia truhla+ a obaja synovia Éliho, Chofni a Pinchas, zomreli.+ 12  A jeden muž z Benjamina bežal z bojovej línie, takže toho dňa dorazil do Šíla s roztrhnutými odevmi+ a hlinou na hlave+. 13  Keď dorazil, Éli sedel na sedadle pri okraji cesty a vyhliadal, lebo jeho srdce sa chvelo o truhlu [pravého] Boha.+ A muž vošiel, aby podal v meste správu, a celé mesto sa dalo do kriku. 14  A Éli začul zvuk kriku. Povedal teda: „Čo znamená zvuk toho hluku?“+ A muž sa ponáhľal, aby vošiel a podal správu Élimu. 15  (Éli mal teraz deväťdesiatosem rokov a jeho oči boli meravé, takže nebol schopný vidieť.+) 16  A muž povedal Élimu: „Som ten, čo prichádza z bojovej línie, a ja – ja som dnes utiekol z bojovej línie.“ Na to povedal: „Čo sa stalo, syn môj?“ 17  Ten, ktorý prinášal správu, teda odpovedal a riekol: „Izrael utiekol pred Filištíncami a medzi ľudom nastala veľká porážka;+ a aj tvoji dvaja synovia zomreli – Chofni a Pinchas+ – a truhla [pravého] Boha, tá bola zajatá.“+ 18  A v okamihu, keď sa zmienil o truhle [pravého] Boha, spadol vedľa brány zo sedadla dozadu a zlomil si väzy, takže zomrel, pretože to bol muž starý a ťažký; a súdil Izrael štyridsať rokov. 19  A jeho nevesta, Pinchasova manželka, bola ťarchavá, blízko pôrodu, a dopočula sa správu, že truhla [pravého] Boha bola zajatá a že jej svokor a jej manžel zomreli. Nato sa sklonila a začala rodiť, pretože prišli na ňu nečakane jej bolesti.+ 20  A v čase, keď umierala, ženy, ktoré stáli pri nej, začali hovoriť: „Neboj sa, lebo si porodila syna.“+ A neodpovedala, ani nezamerala na to svoje srdce. 21  Nazvala však chlapca Ichabod+ a povedala: „Sláva odišla od Izraela do vyhnanstva“,+ [to] s ohľadom na zajatie truhly [pravého] Boha a s ohľadom na svojho svokra a svojho manžela.+ 22  Povedala teda: „Sláva odišla od Izraela do vyhnanstva,+ pretože truhla [pravého] Boha bola zajatá.“+

Poznámky pod čiarou