1. Samuelova 29:1–11

29  A Filištínci+ potom zhromaždili všetky svoje tábory pri Aféku, kým Izraelčania táborili pri prameni, ktorý bol v Jezreeli+.  A predstavitelia aliancie+ Filištíncov prechádzali po stovkách a tisícoch, a potom prechádzal s Achišom Dávid a jeho muži.+  A filištínske kniežatá začali hovoriť: „Čo znamenajú tí Hebreji+?“ Achiš na to povedal filištínskym kniežatám: „Či to nie je Dávid, sluha izraelského kráľa Saula, ktorý bol tu u mňa rok či dva,+ a odo dňa, keď zbehol [ku mne], až do dnešného dňa som nenašiel+ na ňom jedinú vec?“  A filištínske kniežatá sa naňho rozhorčili; a filištínske kniežatá mu ďalej povedali: „Nechaj toho muža vrátiť sa,+ a nech ide späť na svoje miesto, kam si mu určil; a nenechaj ho zísť s nami do bitky, aby sa nám v bitke nestal odporcom.+ A čím by si ten človek získal priazeň u svojho pána? Nebolo by to hlavami [našich] mužov?  Či to nie je Dávid, ktorému odpovedali v tancoch a hovorili: ‚Saul porazil tisíce, a Dávid desaťtisíce‘?“+  Achiš+ preto zavolal Dávida a povedal mu: „Akože žije Jehova,+ si priamy a tvoje vychádzanie i tvoje vchádzanie+ u mňa v tábore bolo v mojich očiach dobré;+ nenašiel som totiž na tebe nič zlé odo dňa, keď si prišiel ku mne, až do tohto dňa.+ Ale v očiach predstaviteľov aliancie+ nie si dobrý.  Vráť sa teraz a choď v pokoji, aby si neurobil nič zlé v očiach predstaviteľov aliancie Filištíncov.“  Dávid však povedal Achišovi: „Nuž, čo som urobil+ a čo si na svojom sluhovi našiel odo dňa, keď som sa ocitol pred tebou, až do tohto dňa,+ že by som nemal prísť a skutočne bojovať proti nepriateľom môjho pána kráľa?“  A tak Achiš odpovedal a riekol Dávidovi: „Dobre viem, že v mojich očiach si dobrý ako Boží anjel.+ Lenže filištínske kniežatá povedali: ‚Nenechaj ho ísť do bitky s nami.‘ 10  A teraz vstaň zavčas rána so sluhami svojho pána, ktorí prišli s tebou; a vstanete zavčas rána, keď bude pre vás svetlo. Potom choďte.“+ 11  Dávid teda vstal zavčasu, on i jeho muži, aby ráno išli+ a vrátili sa do krajiny Filištíncov; a Filištínci vyšli do Jezreela+.

Poznámky pod čiarou