1. Samuelova 19:1–24

19  Saul nakoniec hovoril svojmu synovi Jonatánovi a všetkým svojim sluhom o usmrtení Dávida.+  Saulov syn Jonatán, ten mal v Dávidovi veľké potešenie.+ Jonatán teda povedal Dávidovi a riekol: „Môj otec Saul hľadá, ako ťa usmrtiť. A teraz, prosím, ráno dávaj pozor, a budeš bývať v tajnosti a zostaneš skrytý.+  A ja, ja vyjdem a istotne sa postavím po boku svojho otca na poli, kde budeš, a sám prehovorím za teba s otcom a uvidím, čo sa stane, a určite ti [to] poviem.“+  Jonatán teda hovoril svojmu otcovi Saulovi o Dávidovi dobre+ a povedal mu: „Nech kráľ nehreší proti svojmu sluhovi Dávidovi,+ lebo sa proti tebe neprehrešil, a jeho skutky boli voči tebe veľmi dobré.+  A potom si vložil dušu do dlane+ a zrazil Filištínca,+ takže Jehova vykonal veľkú záchranu pre celý Izrael.+ Videl si to a zaradoval si sa. Prečo máš teda hrešiť proti nevinnej krvi tým, že by si Dávida nechal pre nič za nič+ usmrtiť?“+  Saul teda poslúchol Jonatánov hlas, a Saul prisahal: „Akože žije Jehova,+ nebude usmrtený.“  Potom zavolal Jonatán Dávida a Jonatán mu povedal všetky tieto slová. Potom priviedol Jonatán Dávida k Saulovi, a zostával pred ním ako predtým.+  Časom opäť vypukla vojna a Dávid vyrážal a bojoval proti Filištíncom a zrážal ich veľkým zabíjaním,+ a dali sa pred ním na útek.+  A na Saulovi spočinul Jehovov zlý duch+, keď sedel vo svojom dome so svojou kopijou v ruke, zatiaľ čo Dávid hral svojou rukou na hudobnom [nástroji]. 10  Saul sa teda snažil Dávida pribodnúť kopijou k stene,+ ale on uskočil pred Saulom,+ takže kopiju zarazil do steny. A Dávid utiekol, aby počas tej noci unikol.+ 11  Neskôr poslal Saul k Dávidovmu domu poslov+, aby ho strážili a aby ho dali ráno usmrtiť;+ ale Dávidovi povedala jeho manželka Míchal: „Ak nenecháš dnes v noci svoju dušu uniknúť, zajtra budeš usmrtený.“ 12  Míchal okamžite nechala Dávida zliezť oknom, aby odišiel a utekal a unikol.+ 13  Potom vzala Míchal obraz terafim+ a položila ho na ležadlo, a na miesto jeho hlavy dala sieťku z kozej srsti, [a] potom to prikryla odevom. 14  Saul teraz poslal poslov, aby vzali Dávida, ale ona povedala: „Je chorý.“+ 15  Saul teda poslal poslov, aby sa pozreli na Dávida, a povedal: „Prineste ho ku mne na jeho ležadle, aby bol usmrtený.“+ 16  Keď vošli posli, hľa, na ležadle bol obraz terafim a sieťka z kozej srsti na mieste jeho hlavy. 17  Na to Saul povedal Míchali: „Prečo si ma takto preľstila+, takže si môjho nepriateľa+ poslala preč, aby unikol?“ Míchal zase povedala Saulovi: „Sám mi povedal: ‚Pošli ma preč! Prečo ťa mám usmrtiť?‘“ 18  Dávid, ten utekal a unikol+ a dostal sa k Samuelovi do Rámy.+ A potom mu vyrozprával všetko, čo mu urobil Saul. Nato on a Samuel odišli a usadili sa v Najóte.+ 19  Časom prišla k Saulovi správa, hovoriaca: „Hľa, Dávid je v Najóte v Ráme.“ 20  Saul ihneď poslal poslov, aby vzali Dávida. Keď videli starší z prorokov, ako prorokujú, a Samuela, ako stojí v svojom postavení nad nimi, na Saulových posloch spočinul Boží duch+ a začali sa správať ako proroci+ aj oni. 21  Keď to povedali Saulovi, okamžite poslal iných poslov, a aj tí sa začali správať ako proroci. Saul teda poslal znovu poslov, tretiu skupinu, a aj tí sa začali správať ako proroci. 22  Nakoniec šiel do Rámy aj on. Keď prišiel až k veľkej cisterne, ktorá je v Sechu, začal sa spytovať a hovoriť: „Kde sú Samuel a Dávid?“ A tak povedali: „Tam v Najóte+, v Ráme.“ 23  A šiel ďalej svojou cestou odtiaľ k Najótu v Ráme a spočinul na ňom Boží duch+, áno [na] ňom, a kráčal ďalej a stále sa správal ako prorok, kým neprišiel do Najótu v Ráme. 24  A tiež si zobliekol odevy a aj on sa správal pred Samuelom ako prorok a ležal, padnutý, nahý, celý ten deň a celú tú noc.+ Preto začali hovoriť: „Či je Saul tiež medzi prorokmi?“+

Poznámky pod čiarou