1. Samuelova 15:1–35

15  Potom povedal Samuel Saulovi: „Mňa poslal Jehova, aby som ťa pomazal+ za kráľa nad jeho ľudom, Izraelom, a teraz počúvaj hlas Jehovových slov.+  Tak povedal Jehova vojsk+: ‚Budem vyžadovať počet+ za to, čo urobil Amalek Izraelu, keď sa mu postavil do cesty pri vyjdení z Egypta.+  Choď teraz, a zrazíš Amaleka+ a oddáš ho zničeniu so všetkým, čo má,+ a nebudeš mať s ním súcit a usmrtíš ho,+ muža ako aj ženu, dieťa ako aj dojča,+ býka ako aj ovcu, ťavu ako aj osla.‘“+  Saul teda povolal ľud a v Telaime+ ich spočítal, dvestotisíc peších mužov a desaťtisíc mužov z Júdu.+  A Saul prišiel až k Amalekovmu mestu a číhal v zálohe pri údolí bystriny.  Medzitým povedal Saul Kenitom+: „Choďte, vzdiaľte sa,+ odíďte zo stredu Amalekitov, aby som vás nezmietol s nimi. Vy, vy ste prejavovali milujúcu láskavosť všetkým synom Izraela+ v čase, keď vychádzali z Egypta.“+ Keniti sa teda vzdialili z Amalekovho stredu.  Potom Saul zrážal Amaleka+ od Chavily+ až po Šur+, ktorý je pred Egyptom.  A chytil amaleckého kráľa Agaga+ živého a všetok ostatný ľud oddal zničeniu ostrím meča.+  Saul a ľud však mali súcit s Agagom a s najlepším z drobného stáda a s dobytkom+ a s tučnými [zvieratami] a s baranmi a so všetkým, čo bolo dobré, a nepriali si oddať ich zničeniu.+ Všetok majetok, ktorý bol opovrhnutiahodný a zavrhnutý, to oddali zničeniu. 10  Teraz prišlo Jehovovo slovo k Samuelovi povediac: 11  „Ja ľutujem,+ že som nechal Saula panovať ako kráľa, lebo sa obrátil späť+ a nenasleduje ma a nevyplnil moje slová.“+ A to Samuela stiesnilo+ a volal k Jehovovi celú noc.+ 12  Potom vstal Samuel zavčasu, aby sa ráno stretol so Saulom. Ale Samuelovi oznámili povediac: „Saul prišiel ku Karmelu+, a hľa, staval si pomník+ a potom sa obrátil a prešiel a zostúpil do Gilgala.“ 13  Nakoniec Samuel prišiel k Saulovi a Saul mu začal hovoriť: „Si požehnaný+ od Jehovu. Vykonal som Jehovovo slovo.“+ 14  Ale Samuel povedal: „Čo teda znamená ten hluk drobného stáda v mojich ušiach a ten hluk dobytka, ktorý počujem?“+ 15  A tak Saul povedal: „Priviedli ich od Amalekitov, lebo ľud+ mal súcit s najlepšími z drobného stáda a z dobytka, aby obetoval Jehovovi, tvojmu Bohu;+ ale čo zostalo, to sme oddali zničeniu.“ 16  Samuel na to povedal Saulovi: „Zadrž! Ja ti poviem, čo mi hovoril Jehova minulú noc.“+ Povedal mu teda: „Hovor!“ 17  A Samuel ďalej povedal: „Nebolo to [tak], že keď si bol vo vlastných očiach maličký,+ bol si hlavou izraelských kmeňov a Jehova ťa pomazal+ za kráľa nad Izraelom? 18  Neskôr ťa poslal Jehova s poslaním a povedal: ‚Choď, a oddáš hriešnikov+, Amalekitov, zničeniu, a budeš proti nim bojovať, kým ich nevyhubíš.‘+ 19  Prečo si teda neuposlúchol Jehovov hlas, ale lačne si sa vrhol na korisť+ a robil to, čo bolo v Jehovových očiach zlé?“+ 20  Saul však povedal Samuelovi: „Ale ja som poslúchol+ Jehovov hlas v tom, že som šiel s poslaním, s ktorým ma poslal Jehova, a priviedol som amaleckého kráľa Agaga,+ ale Amaleka som oddal zničeniu.+ 21  A ľud+ pobral z koristi ovce a dobytok, najvyberanejšie z nich, ako niečo oddané zničeniu, aby obetoval+ Jehovovi, tvojmu Bohu, v Gilgale+.“ 22  Samuel zas povedal: „Či má Jehova také potešenie v zápalných obetných daroch+ a obetiach ako v poslušnosti Jehovovmu hlasu? Hľa, poslúchať+ je lepšie ako obeť,+ venovať pozornosť [lepšie] ako tuk+ baranov; 23  veď spurnosť+ je to isté ako hriech veštenia+ a tlačiť sa opovážlivo dopredu to isté ako [používať] zlovestnú moc a terafim.+ Pretože si zavrhol Jehovovo slovo,+ on zavrhuje teba, aby si nebol kráľom.“+ 24  Vtedy povedal Saul Samuelovi: „Zhrešil som;+ lebo som prestúpil Jehovovo nariadenie a tvoje slová, pretože som sa bál ľudu,+ a tak som poslúchol ich hlas. 25  A teraz, prosím, prepáč+ môj hriech a vráť sa so mnou, aby som sa mohol vrhnúť na zem+ pred Jehovom.“ 26  Ale Samuel povedal Saulovi: „Nevrátim sa s tebou, lebo si zavrhol Jehovovo slovo, a Jehova ťa zavrhuje, aby si nezostal kráľom nad Izraelom.“+ 27  Ako sa Samuel obracal na odchod, ihneď ho chytil za suknicu plášťa bez rukávov, ale tá sa odtrhla+. 28  A tak mu Samuel povedal: „Jehova dnes odtrhol od teba kráľovskú vládu nad Izraelom+ a istotne ju dá tvojmu blížnemu, ktorý je lepší ako ty.+ 29  A okrem toho sa Izraelova Znamenitosť+ neprejaví ako falošná,+ a On nebude cítiť ľútosť; veď On nie je pozemský človek, aby cítil ľútosť.“+ 30  A tak povedal: „Zhrešil som. Teraz ma, prosím, pocti+ pred staršími mužmi môjho ľudu a pred Izraelom a vráť sa so mnou a ja sa istotne vrhnem na zem pred Jehovom, tvojím Bohom.“+ 31  Samuel sa teda vrátil za Saulom a Saul sa vrhol na zem pred Jehovom. 32  Potom povedal Samuel: „Priveďte ku mne amaleckého kráľa Agaga.“ Agag teda k nemu neochotne šiel a Agag si začal hovoriť: „Horká skúsenosť smrti sa už vzdialila.“ 33  Samuel však povedal: „Ako tvoj meč+ pripravoval ženy o deti, tak bude tvoja matka+ najviac pripravená o deti medzi ženami.“+ S tým Samuel rozsekal Agaga na kusy pred Jehovom v Gilgale.+ 34  Samuel sa teraz odobral do Rámy a Saul, ten šiel do svojho domu v Saulovej Gibei+. 35  A Samuel už nevidel Saula až do dňa svojej smrti, lebo Samuel smútil+ pre Saula. A Jehova, ten ľutoval, že urobil Saula kráľom nad Izraelom.+

Poznámky pod čiarou