1. Samuelova 13:1–23

13  Saul mal [?] rokov, keď začal panovať,+ a vládol nad Izraelom dva roky.  A Saul začal vyberať tritisíc mužov z Izraela; a dvetisíc bolo so Saulom v Michmaši+ a v bételskom hornatom kraji a tisíc bolo s Jonatánom+ v Benjaminovej Gibei+, a zvyšok ľudu poslal preč, každého do jeho stanu.  Potom Jonatán pozrážal posádku+ Filištíncov,+ ktorá bola v Gebe+; a Filištínci sa dopočuli o tom. Saul, ten nechal po celej krajine trúbiť na rohu+ a hovoriť: „Nech počujú Hebreji!“  A celý Izrael počul rozprávať: „Saul zrazil posádku Filištíncov, a Izrael teraz zosmradol+ medzi Filištíncami.“ Bol teda zvolaný ľud, aby nasledoval Saula do Gilgala+.  A Filištínci, tí sa zhromaždili do boja proti Izraelu, tridsaťtisíc bojových dvojkolesových vozov+ a šesťtisíc jazdcov a ľudu množstvo ako zŕn piesku, ktoré sú na brehu mora;+ a vydali sa hore a utáborili sa v Michmaši, východne od Bet-avenu+.  A izraelskí muži videli, že sú v úzkych,+ lebo ľud bol pod ťažkým tlakom; a ľud sa poskrýval v jaskyniach a dutinách a skalných útesoch a sklepeniach a vodných jamách.+  Hebreji dokonca prešli Jordán+ do krajiny Gád+ a Gileád. Ale Saul bol ešte v Gilgale, a všetok ľud sa chvel, keď ho nasledoval.+  A vyčkával sedem dní do stanoveného času, ktorý [ohlásil] Samuel;+ a Samuel neprichádzal do Gilgala, a ľud sa rozptyľoval od neho.  Nakoniec povedal Saul: „Prineste ku mne zápalnú obeť a obete spoločenstva.“ Nato obetoval zápalnú obeť.+ 10  A hneď ako skončil obetovanie zápalnej obete, tu sa stalo, že prichádzal Samuel. Saul mu teda vyšiel v ústrety a požehnal ho.+ 11  Vtedy povedal Samuel: „Čo si to urobil?“+ Saul na to povedal: „Videl som, že ľud sa rozptýlil odo mňa+ a ty – ty si neprišiel v stanovených dňoch+ a Filištínci sa zhromažďovali v Michmaši,+ 12  tak som si povedal:+ ‚Teraz zostúpia proti mne Filištínci do Gilgala, a ja som neobmäkčil Jehovovu tvár.‘ Premohol som sa+ teda a obetoval som zápalnú obeť.“ 13  Na to povedal Samuel Saulovi: „Konal si pochabo.+ Nedodržal si prikázania+ Jehovu, svojho Boha, ktoré ti prikázal,+ lebo keby si bol [dodržal], Jehova by bol upevnil tvoje kráľovstvo nad Izraelom na neurčitý čas. 14  A teraz tvoje kráľovstvo nepotrvá.+ Jehova si istotne nájde muža príjemného svojmu srdcu;+ a Jehova ho poverí ako vodcu+ nad svojím ľudom, lebo si nedodržal, čo ti prikázal Jehova.“+ 15  Potom Samuel vstal a odišiel z Gilgala do Benjaminovej Gibey, a Saul začal spočítavať ľud, tých, ktorí sa nachádzali ešte uňho, asi šesťsto mužov.+ 16  A Saul a jeho syn Jonatán a ľud, ktorý sa ešte nachádzal u nich, bývali v Benjaminovej Gebe+. Filištínci, tí sa utáborili v Michmaši+. 17  A z filištínskeho tábora vyrážala skupina plieniteľov v troch oddieloch.+ Jeden oddiel sa obracal na cestu k Ofre+, k Šualskej krajine, 18  a druhý oddiel sa obracal na bet-choronskú+ cestu a tretí oddiel sa obyčajne obracal na cestu ku hranici, ktorá je obrátená k údoliu Ceboim, smerom na pustatinu. 19  A v celej izraelskej krajine sa nenašiel kováč, lebo Filištínci povedali: „Aby Hebreji nevyrobili meč ani kopiju.“+ 20  A všetci Izraelčania schádzali k Filištíncom, aby si každý nechal nabrúsiť svoju radlicu alebo svoju motyku alebo svoju sekeru alebo svoj kosák.+ 21  A cena nabrúsenia bola jeden pim za radlice a za motyky a za trojzubé nástroje a za sekery a za upevnenie volského bodca+. 22  A v deň bitky sa stalo, že sa v ruke nikoho z ľudu, ktorý bol so Saulom+ a Jonatánom, nenašiel ani meč+ ani kopija; ale našiel sa jeden, ktorý patril Saulovi a jeho synovi Jonatánovi. 23  A k michmašskému+ roklinovému priesmyku vyrážal predvoj+ Filištíncov.

Poznámky pod čiarou