1. Tesaloničanom 5:1–28

5  Bratia, čo sa týka časov a období,+ netreba vám nič písať.  Veď sami veľmi dobre viete, že Jehovov deň+ prichádza presne tak ako zlodej v noci.+  Keď povedia+: „Mier+ a bezpečie!“, vtedy ihneď príde na nich náhle zničenie+ ako tiesnivé bolesti na ťarchavú ženu;+ a určite neuniknú.+  Bratia, vy však nie ste v tme,+ aby vás ten deň zastihol, ako by [zastihol] zlodejov,+  lebo všetci ste synmi svetla+ a synmi dňa.+ Nepatríme noci ani tme.+  Preto ďalej nespime+ ako ostatní,+ ale zostaňme bdelí+ a triezvi.+  Lebo tí, ktorí spia+, sú zvyknutí spať v noci,+ a tí, čo sa opíjajú, sú obyčajne opití v noci.  Ale my, ktorí patríme dňu, buďme triezvi a oblečme si pancier+ viery+ a lásky a ako prilbu+ nádej na záchranu,+  lebo nás Boh neurčil na hnev,+ ale na to, aby sme získali záchranu+ prostredníctvom nášho Pána Ježiša Krista.+ 10  On zomrel za nás,+ aby sme žili spolu s ním, či zostaneme bdelí, alebo zosneme.+ 11  Preto sa utešujte navzájom a vzájomne sa budujte,+ ako to aj naozaj robíte.+ 12  Bratia, prosíme vás, vážte si tých, ktorí medzi vami tvrdo pracujú a ktorí vám predsedajú+ v Pánovi a napomínajú vás, 13  a prejavujte im mimoriadnu pozornosť v láske pre ich prácu.+ Zachovávajte medzi sebou pokoj.+ 14  Bratia, ale vás nabádame: napomínajte neporiadnych,+ hovorte utešujúco so skľúčenými dušami,+ podopierajte slabých, buďte zhovievaví+ ku všetkým. 15  Dávajte pozor, aby nikto nikomu neodplácal urážku urážkou,+ ale vždy sa snažte o to, čo je dobré, jeden voči druhému a voči všetkým ostatným.+ 16  Vždy sa radujte.+ 17  Ustavične sa modlite.+ 18  Za všetko vzdávajte vďaky,+ lebo je to Božia vôľa v spojení s Kristom Ježišom vzhľadom na vás. 19  Neuhášajte oheň ducha.+ 20  Nepohŕdajte prorockými výrokmi.+ 21  Uistite sa o všetkom,+ pevne sa držte toho, čo je znamenité.+ 22  Zdržte sa každého druhu zla.+ 23  Sám Boh pokoja+ nech vás úplne posvätí.+ A nech váš duch a duša a telo [bratia] sú zachované v každom ohľade zdravé a bezúhonné počas prítomnosti nášho Pána Ježiša Krista.+ 24  Ten, ktorý vás povoláva, je verný, a on to tiež urobí. 25  Bratia, ďalej sa za nás modlite.+ 26  Pozdravte všetkých bratov svätým bozkom.+ 27  Ukladám vám pri Pánovi slávnostný záväzok, aby ste všetkým bratom prečítali tento list.+ 28  Nech je s vami nezaslúžená láskavosť+ nášho Pána Ježiša Krista.

Poznámky pod čiarou