1. Mojžišova 50:1–26

50  Potom padol Jozef na tvár svojho otca+ a prepukol nad ním v plač a bozkával ho.+  Jozef potom prikázal svojim sluhom, lekárom, aby jeho otca nabalzamovali.+ Preto lekári balzamovali Izraela  a potrebovali naňho plných štyridsať dní, lebo toľko dní podľa zvyku potrebujú na balzamovanie. A Egypťania prelievali preňho slzy sedemdesiat dní.+  Nakoniec uplynuli dni jeho oplakávania a Jozef hovoril faraónovej domácnosti a povedal: „Ak som teraz našiel priazeň vo vašich očiach,+ hovorte, prosím, k faraónovým ušiam, povediac:  ‚Môj otec ma nechal prisahať+ a povedal: „Hľa, umieram.+ A ty ma pochováš+ na mojom pohrebisku, ktoré som pre seba vyhĺbil v kanaanskej krajine.“+ A teraz ma, prosím, nechaj vyjsť a pochovať môjho otca a potom sa ochotne vrátim.‘“  Preto povedal faraón: „Choď hore a pochovaj svojho otca, ako ťa nechal prisahať.“+  Preto vyšiel Jozef pochovať svojho otca a s ním vyšli všetci faraónovi sluhovia, starší muži+ jeho domácnosti a všetci starší muži egyptskej krajiny  a všetci z Jozefovej domácnosti a jeho bratia a domácnosť jeho otca.+ Iba svoje malé deti a stáda drobného dobytka a stáda dobytka nechali v krajine Góšen.  Išli s ním tiež ako dvojkolesové vozy,+ tak jazdci, a tábor sa stal veľmi početný. 10  Potom prišli k atadskému mlatu+, ktorý je v jordánskom+ území, a tam sa dali do veľmi veľkého náreku. A držal smútočné obrady za svojho otca sedem dní.+ 11  A obyvatelia krajiny, Kanaančania, videli smútočné obrady na atadskom mlate a zvolali: „To je pre Egypťanov ťažký smútok!“ Preto mu dali meno Ábel-micrajim, čo je v jordánskom území.+ 12  A jeho synovia s ním potom urobili presne tak, ako im prikázal.+ 13  Jeho synovia ho teda priniesli do kanaanskej krajiny a pochovali ho v jaskyni poľa Machpela, poľa, ktoré si kúpil Abrahám od Efrona Chetitského, aby mal pohrebisko pred Mamre.+ 14  Neskôr, keď pochoval otca, vrátil sa Jozef do Egypta, on a jeho bratia a všetci, ktorí s ním vyšli pochovať jeho otca. 15  Keď videli Jozefovi bratia, že ich otec je mŕtvy, začali si hovoriť: „Je možné, že Jozef voči nám prechováva nevraživosť+ a určite nám odplatí za všetko zlo, ktoré sme mu spôsobili.“+ 16  Preto vyslovili Jozefovi príkaz týmito slovami: „Tvoj otec dal pred svojou smrťou príkaz a povedal: 17  ‚Tak poviete Jozefovi: „Naliehavo ťa prosím, odpusť+, prosím, vzburu svojich bratov a ich hriech, ktorým ti spôsobili zlo.“‘+ A teraz odpusť, prosím, vzburu sluhov Boha tvojho otca.“+ A Jozefovi vyhŕkli slzy, keď s ním hovorili. 18  Nato prišli tiež jeho bratia a padli pred ním a povedali: „Sme tu ako tvoji otroci!“+ 19  Jozef im však povedal: „Nebojte sa, či som na mieste Boha?+ 20  Vy ste mali voči mne na mysli zlo. Boh to mal na mysli k dobru, aby konal ako v tento deň a zachoval mnoho ľudí nažive.+ 21  Teraz sa preto nebojte. Sám budem zásobovať vás i vaše malé deti potravou.“+ Tak ich utešil a hovoril im povzbudivo. 22  A Jozef býval ďalej v Egypte, on i dom jeho otca; a Jozef žil stodesať rokov. 23  A Jozef videl Efraimových synov z tretieho pokolenia,+ aj synov Machira+, Manašeho syna. Narodili sa na Jozefových kolenách.+ 24  Nakoniec povedal Jozef svojim bratom: „Umieram; ale Boh na vás celkom istotne obráti svoju pozornosť+ a určite vás vyvedie z tejto krajiny do krajiny, o ktorej prisahal Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi.“+ 25  Preto nechal Jozef synov Izraela prisahať a povedal: „Boh na vás celkom iste obráti svoju pozornosť. Vezmite preto moje kosti odtiaľto.“+ 26  Jozef potom zomrel vo veku stodesať rokov; a dali ho nabalzamovať+ a v Egypte bol položený do truhly.

Poznámky pod čiarou