1. Mojžišova 42:1–38

42  A tak videl Jakob, že v Egypte je obilie.+ Preto povedal Jakob svojim synom: „Prečo sa pozeráte jeden na druhého?“  A dodal: „Počul som, že v Egypte je obilie.+ Choďte tam dolu a nakúpte tam pre nás, aby sme zostali nažive a nepomreli.“  Desať Jozefových bratov+ išlo teda nakúpiť obilie z Egypta.  Jakob však neposlal Jozefovho brata Benjamina+ s jeho ostatnými bratmi, lebo povedal: „Mohla by sa mu prihodiť smrteľná nehoda.“+  Tak išli synovia Izraela spolu s ostatnými, ktorí prichádzali nakupovať, lebo v kanaanskej krajine bol hlad.+  A Jozef bol mocným pánom v krajine.+ To on predával všetkým ľuďom zeme.+ Preto prišli Jozefovi bratia a hlboko sa mu poklonili tvárou k zemi.+  Keď videl Jozef svojich bratov, ihneď ich spoznal, ale sám sa im nedal spoznať.+ Hovoril s nimi preto drsne a povedal im: „Odkiaľ ste prišli?“, na čo povedali: „Z kanaanskej krajiny nakupovať potraviny.“+  Teda Jozef spoznal svojich bratov, ale oni ho nespoznali.  Jozef si okamžite spomenul na sny, ktoré sa mu o nich snívali,+ a ďalej im povedal: „Ste vyzvedači! Prišli ste, aby ste videli, kde je krajina nechránená!“+ 10  Vtedy mu povedali: „Nie, môj pane+, ale tvoji sluhovia+ prišli nakupovať potraviny. 11  Všetci sme synovia jediného muža. Sme priami muži. Tvoji sluhovia si nepočínajú ako vyzvedači.“+ 12  Ale on im povedal: „Nie tak, lebo ste prišli, aby ste videli, kde je krajina nechránená!“+ 13  Na to povedali: „Tvojich sluhov je dvanásť bratov.+ Sme synovia jediného muža+ v kanaanskej krajine; a najmladší je dnes s naším otcom,+ kým toho druhého už niet.“+ 14  Jozef im však povedal: „Je to tak, ako som vám hovoril: Povedal som: ‚Ste vyzvedači!‘ 15  Týmto budete vyskúšaní: Akože žije faraón, nevyjdete odtiaľto, iba ak sem príde váš najmladší brat.+ 16  Pošlite jedného z vás, aby priviedol vášho brata, kým vy budete spútaní, aby sa vyskúšali vaše slová v tomto prípade ako pravdivé.+ A ak nie, potom – akože žije faraón – ste vyzvedači.“ 17  S tým ich dal na tri dni spolu do väzenia. 18  Potom im na tretí deň povedal Jozef: „Urobte to a zostanete nažive. Bojím sa+ [pravého] Boha. 19  Ak ste priami, nech jeden z vašich bratov zostane zviazaný vo vašom dome väzby,+ ale vy ostatní choďte, vezmite si obilie kvôli hladu vo vašich domoch.+ 20  Potom priveďte ku mne svojho najmladšieho brata, aby sa našli vaše slová ako dôveryhodné, a nezomriete.“+ A tak urobili podľa toho. 21  A jeden druhému začali hovoriť: „Nepochybne sme vinní kvôli nášmu bratovi,+ lebo sme videli tieseň jeho duše, keď si vyprosoval súcit od nás, ale my sme nepočúvali. Preto prišla na nás táto tieseň.“+ 22  Vtedy im Rúben odpovedal a riekol: „Nehovoril som vám: ‚Nehrešte proti tomu dieťaťu‘, ale nepočúvali ste?+ A tu je jeho krv istotne požadovaná späť.“+ 23  Oni nevedeli, že Jozef počúva, lebo medzi nimi bol tlmočník. 24  Preto sa odvrátil od nich a rozplakal sa.+ Potom sa vrátil k nim a porozprával sa s nimi a vzal z nich Simeona+ a zviazal im ho pred očami.+ 25  Potom dal Jozef príkaz a naplnili ich nádoby obilím. Tiež mali vrátiť peniaze mužom jednotlivo do každého vreca+ a dať im zásoby na cestu.+ A urobili im to tak. 26  Teda naložili si obilie na osly a odišli odtiaľ. 27  Keď jeden otvoril svoje vrece, aby na mieste prenocovania dal krmivo svojmu oslovi,+ videl svoje peniaze – a boli navrchu v jeho vreci.+ 28  Na to povedal svojim bratom: „Peniaze mi vrátili a sú tu v mojom vreci!“ Vtedy im pokleslo srdce a s chvením sa obracali jeden k druhému+ a hovorili: „Čo nám to Boh urobil?“+ 29  Napokon prišli k svojmu otcovi Jakobovi do kanaanskej krajiny a povedali mu všetko, čo sa im stalo, a riekli: 30  „Muž, ktorý je pánom tej krajiny, hovoril s nami drsne,+ lebo nás považoval za mužov, ktorí vyzvedajú v krajine.+ 31  Ale povedali sme mu: ‚Sme priami muži.+ Nepočíname si ako vyzvedači. 32  Je nás dvanásť bratov,+ synov nášho otca.+ Jedného už niet+ a najmladší je dnes s naším otcom v kanaanskej krajine.‘+ 33  Ale muž, ktorý je pánom tej krajiny, nám povedal:+ ‚Tak spoznám, že ste priami:+ Nech jeden váš brat zostane pri mne.+ Potom si niečo vezmite kvôli hladu vo svojich domoch a choďte.+ 34  A priveďte svojho najmladšieho brata ku mne, aby som poznal, že nie ste vyzvedači, ale ste priami. Vášho brata vám vrátim a môžete v krajine obchodovať.‘“+ 35  A keď vyprázdňovali svoje vrecia, stalo sa, že vo vreci každého bol mešec s peniazmi. A oni, rovnako ako ich otec, videli svoje mešce s peniazmi a dostali strach. 36  Ich otec Jakob k nim vtedy zvolal: „To mňa ste olúpili!+ Už niet Jozefa ani Simeona+ a chcete si vziať Benjamina! Na mňa prišlo toto všetko!“ 37  Ale Rúben povedal svojmu otcovi: „Môžeš usmrtiť mojich dvoch synov, ak ti ho neprivediem späť.+ Odovzdaj mi ho do starostlivosti a ja ti ho vrátim.“+ 38  Povedal však: „Môj syn s vami nepôjde, lebo jeho brat je mŕtvy a on zostal sám.+ Ak by sa mu stala smrteľná nehoda na ceste, po ktorej pôjdete, tak istotne privediete moje šediny so zármutkom do šeolu+.“

Poznámky pod čiarou