1. Mojžišova 41:1–57

41  A na konci plných dvoch rokov sa stalo, že mal faraón sen+, a hľa, stál pri rieke Níl.  A z rieky Níl vystupovalo sedem kráv krásneho vzhľadu a tučných, a popásali sa na nílskej tráve.+  A naraz vystupovalo za nimi z rieky Níl sedem chudých kráv škaredého vzhľadu a vychudnutých+ a postavili sa vedľa tých kráv na brehu rieky Níl.  Potom kravy, ktoré boli škaredého vzhľadu a vychudnuté, začali požierať tých sedem kráv, ktoré boli krásneho vzhľadu a tučné.+ A tu sa faraón prebudil.+  Avšak znovu zaspal a sníval po druhý raz. A tu na jednom steble bolo sedem klasov, tučných a dobrých.+  A hneď po nich vyrastalo+ sedem klasov, chudých a spálených východným vetrom.+  A chudé klasy začali prehĺtať sedem tučných a plných klasov.+ A tu sa faraón prebudil a bol to sen.  A ráno sa stalo, že sa jeho duch znepokojil.+ Preto poslal a zvolal všetkých kňazov Egypta+ pestujúcich mágiu a všetkých jeho múdrych mužov+ a faraón im rozprával svoje sny.+ Nebol však nikto, kto by ich faraónovi vyložil.  Potom hlavný čašník hovoril s faraónom+ a povedal: „Zmieňujem sa dnes o svojich hriechoch.+ 10  Faraón sa rozhorčil na svojich sluhov.+ Dal ma preto do žalára v dome veliteľa telesnej stráže,+ mňa i hlavného pekára. 11  Potom sa nám obom tej istej noci sníval sen, mne i jemu. Každý sme mali vlastný sen s vlastným výkladom.+ 12  A bol tam s nami mladý muž, Hebrej,+ sluha veliteľa telesnej stráže.+ Keď sme mu ich rozprávali,+ vyložil nám naše sny. Vyložil každému podľa jeho sna. 13  A ukázalo sa, že práve ako nám vyložil, tak sa to stalo. Mňa vrátil do môjho úradu,+ ale jeho obesil.“+ 14  A faraón poslal potom a zavolal Jozefa,+ aby ho rýchlo priviedli z väzenskej diery.+ Oholil sa preto+ a vymenil si plášte+ a vošiel k faraónovi. 15  Vtedy faraón povedal Jozefovi: „Mal som sen, ale niet nikoho, kto by ho vyložil. Sám som počul, že sa o tebe hovorí, že môžeš vypočuť sen a vyložiť ho.“+ 16  A tak odpovedal Jozef faraónovi a riekol: „Na mne nezáleží! Boh ohlási faraónovi blaho.“+ 17  A faraón ďalej hovoril Jozefovi: „Vo svojom sne som naraz stál na brehu rieky Níl. 18  A tu vystupovalo z rieky Níl sedem tučných kráv a krásneho vzhľadu a popásali sa na nílskej tráve.+ 19  A naraz za nimi vystupovalo sedem iných kráv, úbohých a veľmi zlého vzhľadu a chudých.+ V celej egyptskej krajine som totiž nevidel niečo také zlé ako práve ich. 20  A vychudnuté a zlé kravy začali požierať tých prvých sedem tučných kráv,+ 21  takže tie prišli do ich brucha a predsa sa nedalo poznať, že prišli do ich brucha, lebo ich vzhľad bol rovnako zlý ako na začiatku.+ Nato som sa prebudil. 22  Po tomto som videl vo svojom sne, a tu na jednom steble bolo sedem klasov, plných a pekných.+ 23  A naraz po nich vyrastalo sedem klasov vyschnutých, chudých, spálených východným vetrom.+ 24  A chudé klasy začali prehĺtať tých sedem dobrých klasov.+ Predložil som to preto kňazom pestujúcim mágiu,+ ale nikto mi neodpovedal.“+ 25  Potom povedal Jozef faraónovi: „Faraónov sen je len jeden. Čo robí [pravý] Boh, to povedal faraónovi.+ 26  Sedem dobrých kráv je sedem rokov. Podobne sedem dobrých klasov je sedem rokov. Sen je iba jeden. 27  A sedem vychudnutých a zlých kráv, ktoré vyšli po nich, je sedem rokov; a sedem prázdnych klasov, spálených východným vetrom,+ sa ukáže ako sedem rokov hladu+. 28  To som povedal faraónovi: Čo [pravý] Boh robí, dal vidieť faraónovi.+ 29  Prichádza sedem rokov veľkej hojnosti v celej egyptskej krajine. 30  Ale po nich istotne nastane sedem rokov hladu a na všetku hojnosť v egyptskej krajine sa istotne zabudne a hlad strávi krajinu.+ 31  A niekdajšia hojnosť v krajine nebude známa pre ten hlad potom, lebo ten bude istotne veľmi krutý. 32  A skutočnosť, že sa sen faraónovi dva razy zopakoval, znamená, že je to od [pravého] Boha pevne stanovené+ a [pravý] Boh sa ponáhľa to vykonať.+ 33  Nech preto teraz faraón vyhľadá rozvážneho a múdreho muža a dosadí ho nad egyptskou krajinou.+ 34  Nech faraón koná a ustanoví dozorcov nad krajinou+ a počas siedmich rokov hojnosti bude vyberať jednu pätinu z egyptskej krajiny.+ 35  A nech zoberú všetky potraviny tých predchádzajúcich dobrých rokov a nech nakopia obilie pod faraónovu ruku ako potraviny v mestách,+ a budú ich chrániť. 36  A potraviny budú slúžiť pre krajinu ako zásoba na sedem rokov hladu, ktorý nastane v egyptskej krajine,+ aby nebola krajina odrezaná hladom.“+ 37  A to všetko sa javilo v očiach faraóna a všetkých jeho sluhov ako dobré.+ 38  Faraón povedal preto svojim sluhom: „Môže sa nájsť nejaký iný muž ako tento, v ktorom je Boží duch?“+ 39  Potom povedal faraón Jozefovi: „Keďže Boh spôsobil, aby si to všetko vedel,+ nikto nie je taký rozvážny a múdry ako ty.+ 40  Osobne budeš [dosadený] nad mojím domom+ a všetci moji ľudia ťa budú bezpodmienečne poslúchať.+ Iba pokiaľ ide o trón budem väčší ako ty.“+ 41  A faraón dodal Jozefovi: „Pozri, naozaj ťa ustanovujem nad celou egyptskou krajinou.“+ 42  Nato sňal faraón svoj pečatný prsteň+ z ruky a dal ho na ruku Jozefovu a obliekol ho do odevu z jemného plátna a na krk mu vložil zlatý náhrdelník.+ 43  Navyše, dal ho voziť v druhom čestnom dvojkolesovom voze, ktorý mal,+ aby vyvolávali pred ním: „Avréch!“ Tak ho dosadil nad celou egyptskou krajinou. 44  A faraón ďalej povedal Jozefovi: „Som faraón, ale bez tvojho zmocnenia nesmie v celej egyptskej krajine nikto zodvihnúť ruku alebo nohu.“+ 45  Potom dal faraón Jozefovi meno Cafenát-paneach a dal mu za manželku Asenatu+, dcéru Potifera, kňaza z Ónu+. A Jozef začal vychádzať po egyptskej krajine.+ 46  A Jozef mal tridsať rokov,+ keď stál pred faraónom, kráľom Egypta. Potom vyšiel Jozef od faraóna a cestoval po celej egyptskej krajine. 47  A počas siedmich rokov hojnosti krajina vynášala plným priehrštím.+ 48  A on zbieral všetky potraviny počas tých siedmich rokov, ktoré prišli na egyptskú krajinu, a ukladal potraviny v mestách.+ Potraviny z poľa, ktoré bolo okolo mesta, uložil do jeho stredu.+ 49  A Jozef hromadil obilie vo veľmi veľkom množstve,+ ako morský piesok, až ho nakoniec prestali počítať, lebo ho bolo bez počtu.+ 50  A kým prišiel rok hladu, narodili sa Jozefovi dvaja synovia,+ ktorých mu porodila Asenata, dcéra Potifera, kňaza z Ónu. 51  Prvorodeného Jozef pomenoval Manaše+, lebo ako uviedol, „Boh mi dal zabudnúť na všetky moje ťažkosti a na celý dom môjho otca.“+ 52  A druhého pomenoval Efraim+, lebo ako uviedol, „Boh ma urobil plodným v krajine mojej úbohosti.“+ 53  A sedem rokov hojnosti, ktorá zavládla v egyptskej krajine, postupne končilo,+ 54  a naopak začalo prichádzať sedem rokov hladu, ako povedal Jozef.+ A hlad sa rozmohol vo všetkých krajinách, ale v celej egyptskej krajine sa nachádzal chlieb.+ 55  Nakoniec celá egyptská krajina vyhladovela a ľudia začali volať k faraónovi o chlieb.+ Nato povedal faraón všetkým Egypťanom: „Choďte k Jozefovi. Čokoľvek vám povie, máte urobiť.“+ 56  A hlad zavládol po celom povrchu zeme.+ Potom Jozef pootváral všetky obilné sýpky, ktoré boli medzi nimi a rozpredával Egypťanom,+ lebo hlad silno zovrel egyptskú krajinu. 57  Ľudia z celej zeme prišli do Egypta kupovať od Jozefa, lebo hlad silno sužoval celú zem.+

Poznámky pod čiarou