1. Mojžišova 29:1–35

29  Potom sa Jakob pohol a cestoval ďalej do krajiny Orientálcov+.  A pozrel sa a bola tam na poli studňa a ležali tam pri nej tri stáda oviec, lebo z tej studne boli zvyknutí napájať stáda;+ a nad otvorom studne+ bol veľký kameň.  Keď tam doviedli všetky stáda, odvaľovali kameň z otvoru studne a napájali stáda drobného dobytka, a potom vracali kameň na jeho miesto nad otvorom studne.  Jakob im preto povedal: „Moji bratia, odkiaľ ste?“, na čo oni riekli: „Sme z Háranu+.“  Potom im povedal: „Poznáte Lábana+, Náchorovho+ vnuka?“, na čo oni riekli: „Poznáme ho.“  A tak im povedal: „Darí sa mu dobre?“+ Riekli zas: „Darí sa [mu] dobre. A tu prichádza jeho dcéra Ráchel+ s ovcami!“+  A povedal ďalej: „Veď je ešte plný deň. Nie je čas na zhromažďovanie stád. Napojte ovce, a potom ich choďte pásť.“+  Na to riekli: „Nemáme dovolené tak robiť, kým nie sú zhromaždené všetky stáda a neodvalí sa kameň nad otvorom studne. Potom máme napojiť ovce.“  Kým s nimi ešte hovoril, prišla Ráchel+ s ovcami, ktoré patrili jej otcovi, lebo bola pastierka.+ 10  A stalo sa, keď uvidel Jakob Ráchel, dcéru Lábana, brata svojej matky, a ovce Lábana, brata svojej matky, že sa Jakob priblížil a odvalil kameň nad otvorom studne a napojil ovce Lábana, brata svojej matky.+ 11  Potom pobozkal+ Jakob Ráchel a pozdvihol hlas a prepukol v plač.+ 12  A Jakob povedal Ráchel, že je bratom+ jej otca a že je synom Rebeky. A ona bežala a povedala to svojmu otcovi.+ 13  A stalo sa, keď počul Lában správu o Jakobovi, synovi svojej sestry, rozbehol sa mu v ústrety.+ Potom ho objal a pobozkal ho a priviedol ho do svojho domu.+ A on začal o tom všetkom rozprávať Lábanovi. 14  Potom mu povedal Lában: „Si naozaj moja kosť a moje telo.“+ Preto býval u neho plný mesiac. 15  Potom povedal Lában Jakobovi: „Si môj brat+ a máš mi slúžiť zadarmo?+ Povedz mi: Aká má byť tvoja mzda?“+ 16  Lában mal totiž dve dcéry. Staršia sa volala Lea+ a mladšia sa volala Ráchel. 17  Oči Ley však nemali nijaký lesk, zatiaľ čo Ráchel+ mala krásnu postavu a krásny výzor.+ 18  A Jakob bol zamilovaný do Ráchel. Preto povedal: „Som ochotný ti slúžiť sedem rokov za Ráchel, tvoju mladšiu dcéru.“+ 19  Lában teda povedal: „Je lepšie, ak ju dám tebe, než aby som ju dal nejakému inému mužovi.+ Bývaj ďalej u mňa.“ 20  A Jakob slúžil sedem rokov za Ráchel,+ ale v jeho očiach boli pre lásku k nej iba ako niekoľko dní.+ 21  Potom povedal Jakob Lábanovi: „Vydaj mi moju manželku, lebo uplynuli moje dni, a nech mám s ňou styk.“+ 22  A tak zhromaždil Lában všetkých mužov toho miesta a urobil hostinu.+ 23  Ale ukázalo sa, že sa počas večera uchýlil k tomu, aby vzal svoju dcéru Leu a priviedol ju k nemu, aby mal s ňou styk. 24  Lában jej okrem toho dal svoju slúžku Zilpu+, áno svojej dcére Lee za slúžku. 25  A ráno sa ukázalo, že to bola Lea! Povedal teda Lábanovi: „Čo si mi to urobil? Neslúžil som ti azda za Ráchel? Tak prečo si ma podviedol?“+ 26  Lában na to povedal: „U nás nie je zvykom robiť tak, že dáme mladšiu ženu pred prvorodenou. 27  Osláv+ plný týždeň tejto ženy. Potom dostaneš aj túto druhú ženu za službu, ktorú môžeš u mňa slúžiť ďalších sedem rokov.“+ 28  Jakob konal podľa toho a slávil plný týždeň tejto ženy, a potom mu dal za manželku svoju dcéru Ráchel. 29  Okrem toho dal Lában svoju slúžku Bilhu+ svojej dcére Ráchel za slúžku. 30  Potom mal styk aj s Ráchel a prejavil viac lásky Ráchel ako Lee,+ a ešte u neho slúžil ďalších sedem rokov.+ 31  Keď Jehova videl, že Lea je nenávidená, otvoril potom jej lono,+ no Ráchel bola neplodná.+ 32  A Lea oťarchavela a porodila syna, a tak ho pomenovala Rúben+, lebo povedala: „Je to preto, že Jehova pohliadol na moju úbohosť,+ takže si ma môj manžel teraz zamiluje.“ 33  A znovu oťarchavela a porodila syna a potom riekla: „Je to preto, že Jehova počúval,+ že som bola nenávidená, a tak mi dal tiež tohto.“ Pomenovala ho preto Simeon+. 34  A oťarchavela ešte znovu a porodila syna a potom riekla: „Teraz, tentoraz sa môj manžel pripojí ku mne, lebo som mu porodila troch synov.“ Pomenovali ho preto Lévi+. 35  A oťarchavela ešte raz a porodila syna a potom povedala: „Tentoraz budem chválorečiť Jehovovi.“ Pomenovala ho preto Júda+. Potom prestala rodiť.

Poznámky pod čiarou