1. Mojžišova 28:1–22

28  Izák preto zavolal Jakoba a požehnal ho a prikázal a povedal mu: „Nesmieš si vziať manželku z kanaanskych dcér.+  Vstaň, choď do Pádan-aramu do domu Betuela, otca svojej matky, a odtiaľ si vezmi manželku z dcér Lábana, brata svojej matky.+  A Všemohúci Boh ťa požehná a urobí ťa plodným a rozmnoží ťa, a ty sa istotne staneš zhromaždením národov.+  A dá ti Abrahámovo požehnanie,+ tebe a tvojmu semenu,+ aby si si vzal do vlastníctva krajinu, kde bývaš ako cudzí usadlík+ a ktorú dal Boh Abrahámovi.“+  Tak poslal Izák Jakoba preč a on sa dal na cestu do Pádan-aramu k Lábanovi, synovi Sýrčana Betuela,+ bratovi Rebeky,+ matky Jakoba a Ezaua.+  Keď videl Ezau, že Izák požehnal Jakoba a poslal ho preč do Pádan-aramu, aby si odtiaľ vzal manželku, a že naňho vložil príkaz, keď mu žehnal, povediac: „Neber si manželku z kanaanskych dcér“,+  a že Jakob poslúchol svojho otca a svoju matku a šiel do Pádan-aramu,+  vtedy Ezau videl, že kanaanske dcéry sa nepáčili očiam jeho otca Izáka.+  Preto šiel Ezau k Izmaelovi a vzal si za manželku Machalatu, dcéru Abrahámovho syna Izmaela, sestru Nebajóta, okrem iných svojich manželiek.+ 10  A Jakob sa uberal z Bér-šeby a šiel ďalej do Háranu+. 11  Časom prišiel na isté miesto a chystal sa tam prenocovať, lebo slnko zapadlo. Preto si vzal jeden kameň z toho miesta a dal si ho ako podhlavník a ľahol si na tom mieste+. 12  A začalo sa mu snívať,+ a hľa, bol tam na zem postavený rebrík a jeho vrchol dosahoval do nebies, a hľa, vystupovali a zostupovali po ňom Boží anjeli.+ 13  A hľa, nad ním stál Jehova a hovoril:+ „Ja som Jehova, Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izáka.+ Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojmu semenu.+ 14  A tvojho semena bude istotne ako prachových zrniečok zeme+ a istotne sa rozšíriš ďalej na západ a na východ a na sever a na juh+ a tvojím prostredníctvom a prostredníctvom tvojho semena sa budú žehnať všetky rodiny zeme.+ 15  A pozri, som s tebou a budem ťa chrániť celou cestou, po ktorej ideš, a vrátim ťa na túto zem,+ lebo ťa nikdy neopustím, dokiaľ neurobím to, čo som ti hovoril.“+ 16  Potom sa prebudil Jakob zo spánku a povedal: „Jehova je naozaj na tomto mieste a ja som to nevedel.“ 17  A dostal strach a dodal:+ „Akú bázeň vzbudzuje toto miesto!+ Nie je to nič iné ako Boží dom+ a toto je nebeská brána.“ 18  Jakob preto vstal zavčas rána a vzal kameň, ktorý tam bol ako jeho podhlavník, a postavil ho ako stĺp a na jeho vrchol vylial olej.+ 19  To miesto ďalej pomenoval Bétel;+ ale v skutočnosti sa to mesto predtým nazývalo Luz.+ 20  A Jakob potom zložil slávnostný sľub+ a povedal: „Ak bude Boh so mnou a istotne ma bude chrániť na tejto ceste, po ktorej idem, a istotne mi dá chlieb na jedenie a odev na nosenie+ 21  a ja sa istotne vrátim v pokoji do domu svojho otca, potom Jehova dokáže, [že] je mojím Bohom.+ 22  A tento kameň, ktorý som postavil ako stĺp, sa stane Božím domom+ a zo všetkého, čo mi dáš, ti určite dám desatinu.“+

Poznámky pod čiarou