1. Mojžišova 23:1–20

23  A Sára sa dožila stodvadsaťsedem rokov. To boli roky Sárinho života.+  Potom zomrela Sára v Kirjat-arbe+, čo je Hebron+, v kanaanskej krajine,+ a Abrahám vošiel, aby oplakával Sáru a plakal nad ňou.  Potom vstal Abrahám od svojej mŕtvej a hovoril synom Cheta+ a povedal:  „Som medzi vami cudzím usadlíkom a osadníkom.+ Dajte mi medzi vami do vlastníctva miesto na pochovávanie, aby som pochoval svoju mŕtvu spred môjho zraku.“+  Nato odpovedali synovia Cheta Abrahámovi a riekli:  „Počuj nás, môj pane+. Si uprostred nás Božím náčelníkom.+ Pochovaj svoju mŕtvu na našom najvyberanejšom pohrebisku.+ Nikto z nás ti neodoprie svoje pohrebisko, aby si nepochoval svoju mŕtvu.“+  Nato vstal Abrahám a poklonil sa domorodcom,+ synom Cheta+,  hovoril im a povedal: „Ak vaše duše súhlasia, aby som pochoval svoju mŕtvu spred môjho zraku, počúvajte ma a naliehajte kvôli mne na Cocharovho syna Efrona,+  aby mi dal jeho jaskyňu Machpelu+, ktorá je na najvzdialenejšom konci jeho poľa. Nech mi ju dá za plný obnos striebra uprostred vás do vlastníctva ako pohrebisko.“+ 10  A Efron sedel medzi synmi Cheta. A Efron, Chetita,+ odpovedal Abrahámovi pred ušami synov Cheta a všetkých tých, čo vstupovali do brány jeho mesta, a povedal:+ 11  „Nie, môj pane! Počúvaj ma. Pole, ktoré ti dávam, a jaskyňu, ktorá je na ňom, tebe ju dávam. Naozaj ti ju dávam pred očami synov svojho ľudu.+ Pochovaj svoju mŕtvu.“ 12  A tak sa Abrahám poklonil pred domorodcami 13  a pred ušami domorodcov prehovoril k Efronovi a povedal: „Iba ak ty – nie, počúvaj ma! Dám ti za pole obnos striebra. Vezmi si ho odo mňa,+ aby som tam pochoval svoju mŕtvu.“ 14  Vtedy odpovedal Efron Abrahámovi a riekol mu: 15  „Môj pane, počúvaj ma. Kus zeme v cene štyristo strieborných šeklov, čo to je medzi mnou a tebou? Preto pochovaj svoju mŕtvu.“+ 16  Abrahám preto počúvol Efrona a Abrahám navážil Efronovi obnos striebra, o ktorom hovoril pred ušami synov Cheta, štyristo strieborných šeklov bežných u obchodníkov.+ 17  Tak Efronovo pole, ktoré bolo v Machpele, ktoré je pred Mamre, pole a jaskyňa, ktorá je na ňom, a všetky stromy, ktoré boli na poli,+ ktoré boli vnútri všetkých jeho hraníc dookola, boli potvrdené+ 18  Abrahámovi ako jeho zakúpený majetok pred očami synov Cheta medzi všetkými, ktorí vstupovali do brány jeho mesta.+ 19  A potom Abrahám pochoval svoju manželku Sáru v jaskyni poľa Machpely pred Mamre čiže Hebronom v kanaanskej krajine.+ 20  Tak pole a jaskyňa, ktorá je na ňom, bola potvrdená Abrahámovi ako vlastníctvo pohrebiska z rúk synov Cheta.+

Poznámky pod čiarou