1. Mojžišova 18:1–33

18  Potom sa mu zjavil Jehova+ medzi veľkými stromami Mamreho,+ keď sedel počas dennej horúčavy+ pri vchode do stanu.  Keď zodvihol oči,+ tu videl, že traja muži stáli v určitej vzdialenosti od neho. Keď ich zbadal, rozbehol sa im v ústrety od vchodu do stanu a poklonil sa k zemi.+  Potom povedal: „Jehova, ak som teraz našiel priazeň v tvojich očiach, prosím, neobíď svojho sluhu.+  Nech sa, prosím, prinesie trochu vody a budú vám umyté nohy.+ Potom spočiniete pod stromom.+  A dovoľte mi priniesť kúsok chleba a osviežte si srdcia.+ Potom môžete ísť ďalej, lebo preto ste prechádzali touto cestou k svojmu sluhovi.“ A tak riekli: „Dobre. Môžeš urobiť tak, ako si povedal.“  Tak sa ponáhľal Abrahám do stanu a povedal Sáre: „Poponáhľaj sa, vezmi tri sey jemnej múky, zamies cesto a urob okrúhle bochníky.“+  Potom Abrahám bežal ku stádu a vzal útleho a dobrého mladého býka a dal ho sluhovi a [ten] sa ponáhľal, aby ho pripravil.+  Potom vzal maslo a mlieko a mladého býka, ktorého pripravil, a predložil im to.+ Potom sám pri nich stál pod stromom, keď jedli.+  Tu mu povedali: „Kde je tvoja manželka Sára?“+ Nato povedal: „Tu v stane!“+ 10  A on pokračoval: „Istotne sa vrátim k tebe na budúci rok o tomto čase, a hľa, tvoja manželka Sára bude mať syna.“+ A Sára počúvala pri vchode do stanu, a ten bol za mužom. 11  A Abrahám a Sára boli starí, pokročilého veku.+ Sára prestala mať menštruáciu.+ 12  Sára sa preto rozosmiala v sebe+ a povedala: „Keď som zodratá, a okrem toho je môj pán starý, budem mať ešte rozkoš?“+ 13  Potom Jehova povedal Abrahámovi: „Prečo sa Sára smiala a hovorila: ‚Skutočne porodím, hoci som zostarla?‘?+ 14  Je pre Jehovu niečo príliš neobyčajné?+ V ustanovený čas sa k tebe vrátim, na budúci rok o tomto čase, a Sára bude mať syna.“ 15  Ale Sára to začala popierať, povediac: „Nesmiala som sa!“ Bála sa totiž. A tak povedal: „Nie, ale ty si sa smiala!“+ 16  Neskôr sa muži odtiaľ zodvihli a pozerali na Sodomu,+ a Abrahám chodil s nimi, aby ich sprevádzal.+ 17  A povedal Jehova: „Či zakrývam pred Abrahámom, čo robím?+ 18  Veď Abrahám sa istotne stane veľkým a mocným národom, a všetky národy zeme sa budú žehnať jeho prostredníctvom.+ 19  Lebo som sa s ním zoznámil, aby prikázal svojim synom a svojej domácnosti po sebe, aby sa držali Jehovovej cesty a tak konali spravodlivosť a súd,+ aby istotne priviedol Jehova na Abraháma to, čo o ňom hovoril.“+ 20  Preto povedal Jehova: „Krik sťažnosti na Sodomu a Gomoru,+ áno, ten je hlasný, a ich hriech, áno, ten je veľmi ťažký.+ 21  Som pevne rozhodnutý zostúpiť, aby som videl, či konajú podľa kriku, čo ku mne prišiel, a ak nie, môžem sa to dozvedieť.“+ 22  Nato sa muži odtiaľ obrátili a šli k Sodome; ale Jehova+, ten ešte stál pred Abrahámom.+ 23  Abrahám sa potom priblížil a hovoril: „Či zmetieš spravodlivých so zlými?+ 24  Predpokladajme, že je päťdesiat spravodlivých uprostred mesta. Zmetieš ich preto a neodpustíš tomu miestu kvôli päťdesiatim spravodlivým, ktorí sú v ňom?+ 25  Je nemysliteľné, aby si konal týmto spôsobom a usmrtil spravodlivého so zlým, takže by sa muselo stať so spravodlivým to isté, čo so zlým!+ To je nemysliteľné pre teba.+ Či neurobí Sudca celej zeme to, čo je správne?“+ 26  Vtedy povedal Jehova: „Ak nájdem v Sodome päťdesiat spravodlivých uprostred mesta, pre nich odpustím celému tomu miestu.“+ 27  Ale Abrahám odpovedal a riekol: „Prosím, podujal som sa prehovoriť k Jehovovi, hoci som prach a popol.+ 28  Predpokladajme, že by do päťdesiatich spravodlivých chýbali piati. Privedieš pre tých piatich celé mesto do skazy?“ A tak povedal: „Neprivediem ho do skazy, ak tam nájdem štyridsaťpäť.“+ 29  Ale ešte ďalej mu hovoril a povedal: „Predpokladajme, že sa tam nájde štyridsať.“ Zase povedal: „Neurobím to kvôli štyridsiatim.“ 30  Ale on pokračoval: „Nech sa, prosím, Jehova nerozpáli hnevom,+ ale dovolí mi ďalej hovoriť:+ Predpokladajme, že sa tam nájde tridsať.“ Zase povedal: „Neurobím to, ak tam nájdem tridsať.“ 31  Ale on pokračoval: „Prosím, podujal som sa hovoriť s Jehovom:+ Predpokladajme, že sa tam nájde dvadsať.“ Zase povedal: „Neprivediem ho do skazy pre dvadsať.“+ 32  Nakoniec povedal: „Nech sa, prosím, Jehova nerozpáli hnevom,+ ale dovolí mi hovoriť ešte tento raz:+ Predpokladajme, že sa tam nájde desať.“ Zase povedal: „Kvôli tým desiatim ho neprivediem do skazy.“+ 33  Potom Jehova+ odišiel, keď skončil rozhovor s Abrahámom, a Abrahám sa vrátil na svoje miesto.

Poznámky pod čiarou