1. Kroník 28:1–21

28  A Dávid zhromaždil potom všetky izraelské kniežatá+, kniežatá+ kmeňov a kniežatá+ oddielov tých, čo slúžili kráľovi, a veliteľov tisícov+ a veliteľov stoviek+ a veliteľov všetkého majetku+ a hospodárskych zvierat+ kráľa a jeho synov+, spolu s dvornými úradníkmi+ a mocnými mužmi+, áno, každého udatného, mocného muža, do Jeruzalema.  Potom sa kráľ Dávid postavil na nohy a povedal: „Počujte ma, moji bratia a môj ľud. Čo sa týka mňa, bolo blízke môjmu srdcu+ postaviť dom odpočinku pre truhlu Jehovovej zmluvy a ako podnož+ nášho Boha, a urobil som prípravu stavby.+  A sám [pravý] Boh mi povedal: ‚Nepostavíš dom môjmu menu,+ lebo si muž vojen a vylieval si krv.‘+  Jehova, Boh Izraela, ma teda vyvolil z celého domu môjho otca,+ aby som sa stal kráľom+ nad Izraelom na neurčitý čas; lebo Júdu si vyvolil ako vodcu+ a v dome Júdu dom môjho otca,+ a medzi synmi môjho otca+ schválil mňa, aby ma urobil kráľom nad celým Izraelom;+  a zo všetkých mojich synov (lebo Jehova mi dal mnoho synov)+ si potom vyvolil môjho syna Šalamúna+, aby sedel na tróne+ Jehovovho kraľovania nad Izraelom.  Ďalej mi povedal: ‚Tvoj syn Šalamún postaví môj dom a moje nádvoria;+ vyvolil som ho totiž ako svojho syna+ a sám sa stanem jeho otcom.+  A určite pevne založím jeho kraľovanie+ na neurčitý čas, ak bude odhodlaný uplatňovať moje prikázania+ a moje sudcovské rozhodnutia+ ako v tento deň.‘  A teraz pred očami celého Izraela, Jehovovho zboru,+ a pred ušami nášho Boha+ dajte pozor a skúmajte všetky prikázania Jehovu, svojho Boha, aby ste mali tú dobrú krajinu+ a istotne ju odovzdávali ako dedičstvo po sebe svojim synom na neurčitý čas.  A ty, Šalamún, syn môj, poznaj+ Boha svojho otca a slúž+ mu celým srdcom+ a dušou plnou potešenia;+ lebo Jehova skúma všetky srdcia+ a rozoznáva každý sklon myšlienok.+ Ak ho budeš hľadať, dá sa ti nájsť;+ ale ak ho opustíš,+ navždy ťa odvrhne.+ 10  Pozri preto, veď sám Jehova si ťa vyvolil, aby si postavil dom ako svätyňu. Buď odvážny a konaj.“+ 11  A Dávid dal svojmu synovi Šalamúnovi architektonický plán+ predsiene+ a jeho domov a jeho skladíšť+ a jeho podkrovných izieb+ a jeho tmavých vnútorných miestností a domu vrchnáka zľutovnice+; 12  áno, architektonický plán všetkého, čo mu prišlo inšpiráciou+ pre nádvoria+ Jehovovho domu a pre všetky jedálne+ všade dookola, pre poklady domu [pravého] Boha a pre poklady svätých vecí;+ 13  a pre oddelenia+ kňazov a Lévitov a pre všetko dielo služby Jehovovho domu a pre všetko náčinie služby Jehovovho domu; 14  pre zlato podľa váhy, zlato na všetko náčinie pre rôzne služby, pre všetko náčinie zo striebra podľa váhy, pre všetko náčinie+ na rôzne služby; 15  a váhu pre zlaté svietniky+ a ich zlaté lampy, podľa váhy rôznych svietnikov a ich lámp, a pre strieborné svietniky podľa váhy pre svietnik a jeho lampy, podľa služby rôznych svietnikov; 16  a zlato podľa váhy pre stoly na chlieb predloženia+, pre rôzne stoly, a striebro pre strieborné stoly; 17  a vidličky a misky+ a krčiažky z rýdzeho zlata, a pre malé zlaté misky+ podľa váhy pre rôzne malé misky, a pre malé strieborné misky podľa váhy pre rôzne malé misky; 18  a pre kadidlový oltár+ prečistené zlato podľa váhy, a pre znázornenie dvojkolesového voza+, totiž zlatých cherubínov+, aby rozostierali [svoje krídla] a zatieňovali truhlu Jehovovej zmluvy. 19  „Dal mi pochopenie celej tej veci písomne+ z Jehovovej ruky, áno, všetkých prác architektonického plánu.“+ 20  A Dávid povedal ďalej svojmu synovi Šalamúnovi: „Buď odvážny+ a silný a konaj. Neboj sa,+ ani sa nedes,+ lebo Jehova Boh, môj Boh, je s tebou.+ Neopustí ťa,+ ani ťa nezanechá, kým nebude dokončené celé dielo služby Jehovovho domu. 21  A tu sú oddelenia kňazov+ a Lévitov+ pre celú službu domu [pravého] Boha; a v každom diele je s tebou každý ochotný+ [človek] so šikovnosťou pre všetku službu+ a tiež kniežatá+ a všetok ľud, pre všetky tvoje slová.“

Poznámky pod čiarou