1. Kroník 22:1–19

22  Potom povedal Dávid: „Toto je dom+ Jehovu, [pravého] Boha, a toto je oltár na zápalné obete+ pre Izrael.“  Dávid teraz povedal, aby pobrali cudzích usadlíkov+, ktorí boli v izraelskej krajine, a potom ich postavil ako kamenárov+, aby tesali štvorhranné kamene+ na stavbu domu [pravého] Boha.  A Dávid pripravil železo vo veľkom množstve na klince do dverí brán a na skoby, a aj meď v takom množstve, že sa nedala zvážiť,+  a aj cédrové trámy+ bez počtu; lebo Sidončania+ a Týrčania+ privážali Dávidovi cédrové trámy vo veľkom množstve.  Dávid preto povedal: „Môj syn Šalamún je mladý a útly,+ a dom, ktorý sa má postaviť Jehovovi, má byť výnimočnej nádhery+ a krásy+ pre všetky krajiny. Nech preto urobím preňho prípravu.“ Teda Dávid urobil pred svojou smrťou veľké množstvo príprav.+  Navyše zavolal svojho syna Šalamúna, aby mu prikázal postaviť dom Jehovovi, Bohu Izraela.  A Dávid povedal ďalej svojmu synovi Šalamúnovi: „Môjmu srdcu sa stalo blízke,+ aby som postavil dom menu+ Jehovu, môjho Boha.  Ale Jehovovo slovo prišlo proti mne hovoriac: ‚Vylial si veľké množstvo krvi+ a viedol si veľké vojny.+ Nepostavíš dom môjmu menu,+ lebo si predo mnou vylial na zem veľmi veľa krvi.  Hľa, narodí sa ti syn+. On sám bude mužom odpočinku a určite mu dám odpočinok od všetkých jeho nepriateľov všade dookola;+ lebo Šalamún+ bude jeho meno, a v jeho dňoch udelím Izraelu mier+ a pokoj. 10  To on postaví dom môjmu menu+ a on sám sa mi stane synom+ a ja jemu otcom+. A určite pevne založím trón jeho kraľovania+ nad Izraelom na neurčitý čas.‘ 11  Teraz, syn môj, kiež dokáže Jehova, že je s tebou, a ty budeš mať úspech a postavíš dom Jehovovi, tvojmu Bohu, ako hovoril o tebe.+ 12  Kiež ti len dá Jehova rozvahu a porozumenie+ a kiež ti dá prikázanie vzhľadom na Izrael, áno, aby sa dodržiaval zákon Jehovu, tvojho Boha.+ 13  Vtedy budeš mať úspech,+ keď budeš pozorne uplatňovať predpisy+ a sudcovské rozhodnutia+, ktoré prikázal Jehova Mojžišovi vzhľadom na Izrael.+ Buď odvážny a silný.+ Neboj sa,+ ani sa nedes.+ 14  A hľa, počas svojho trápenia+ som pripravil pre Jehovov dom stotisíc talentov zlata+ a milión talentov striebra, a meď+ a železo+ sa nedá odvážiť, lebo je ho veľké množstvo; a pripravil som trámy a kamene, ale k nim budeš pridávať. 15  A sú s tebou vo veľkom počte tí, ktorí konajú dielo, rúbači kameňa a kamenári+ a spracovatelia dreva a každý zručný v práci každého druhu.+ 16  Zlato, striebro a meď a železo sa nedajú vyčísliť.+ Vstaň a konaj+ a nech Jehova dokáže, že je s tebou.“+ 17  A Dávid ďalej prikázal všetkým izraelským kniežatám, aby jeho synovi Šalamúnovi pomáhali: 18  „Či nie je s vami Jehova, váš Boh,+ a nedal vám odpočinutie všade dookola?+ Lebo vydal do mojej ruky obyvateľov krajiny a krajina bola podmanená pred Jehovom a jeho ľudom.+ 19  Teraz zamerajte svoje srdce a svoju dušu+, aby ste sa dopytovali na Jehovu, svojho Boha,+ a vstaňte a stavajte svätyňu+ Jehovu, [pravého] Boha,+ aby ste priniesli truhlu+ Jehovovej zmluvy a sväté náčinie [pravého] Boha do domu stavaného Jehovovmu menu+.“

Poznámky pod čiarou