1. Kroník 18:1–17

18  Potom sa stalo, že Dávid začal zrážať Filištíncov+ a podmaňovať si ich, a vzal Gát+ a jeho závislé mestečká z ruky Filištíncov.  Nato zrazil Moába+ a Moábčania sa stali Dávidovými sluhami prinášajúcimi poplatok.+  A Dávid ďalej zrazil pri Chamate+ cóbskeho+ kráľa Hadadézera+, keď šiel, aby ovládol rieku Eufrates+.  Ďalej mu Dávid zajal tisíc dvojkolesových vozov a sedemtisíc jazdcov a dvadsaťtisíc pešiakov.+ Dávid potom prerezal šľachy+ všetkým koňom od dvojkolesových vozov+, ale ponechal z nich sto koní od dvojkolesových vozov.  Keď prišla damašská Sýria na pomoc cóbskému+ kráľovi Hadadézerovi, Dávid medzi Sýrčanmi pozrážal dvadsaťdvatisíc mužov.  Potom umiestnil Dávid do damašskej+ Sýrie [posádky] a Sýrčania sa stali Dávidovými sluhami prinášajúcimi poplatok.+ A Jehova stále dával Dávidovi záchranu, kamkoľvek šiel.+  Navyše Dávid vzal zlaté okrúhle štíty+, ktoré mali Hadadézerovi sluhovia, a priniesol ich do Jeruzalema.+  A z Hadadézerových miest Tibchatu+ a Kunu vzal Dávid veľmi veľa medi. Z nej urobil Šalamún medené more+ a stĺpy+ a medené náčinie+.  Keď chamatský kráľ Tou+ počul, že Dávid zrazil celú vojenskú silu cóbskeho kráľa Hadadézera+, 10  okamžite poslal ku Kráľovi Dávidovi svojho syna Hadoráma+, aby sa ho spýtal, ako sa mu darí, a blahoželal mu k tomu, že bojoval proti Hadadézerovi tak, že ho zrazil (Hadadézer sa totiž vycvičil bojovaním proti Touovi), a [mal so sebou] zlaté a strieborné+ a medené predmety každého druhu. 11  Aj tieto Kráľ Dávid zasvätil+ Jehovovi spolu so striebrom a zlatom, ktoré [už] odniesol od všetkých národov,+ od Edoma a od Moába+ a od synov Ammóna+ a od Filištíncov+ a od Amaleka+. 12  Abišaj+, syn Ceruje,+ ten zrazil Edomčanov v Soľnom údolí,+ osemnásťtisíc. 13  Preto umiestnil do Edoma posádky a všetci Edomčania sa stali Dávidovými sluhami.+ A Jehova zachraňoval Dávida, kamkoľvek šiel.+ 14  A Dávid ďalej vládol nad celým Izraelom+ a stále vykonával sudcovské rozhodnutia a spravodlivosť pre všetok svoj ľud.+ 15  A nad vojskom bol Joáb,+ syn Ceruje, a zapisovačom bol Jehošafat+, Achilúdov syn. 16  A Cádok+, Achitubov syn, a Achimelech+, Abiatárov syn, boli kňazmi a Šavša+ bol tajomníkom. 17  A Benajah+, Jehojadov syn,+ bol nad Keréťanmi+ a Peléťanmi+; a Dávidovi synovia boli prví v postavení po kráľovom boku.+

Poznámky pod čiarou