1. Kroník 13:1–14

13  A Dávid sa poradil s veliteľmi tisícov a stoviek a s každým vodcom;+  a Dávid ďalej povedal celému zboru Izraela: „Ak sa vám to vidí dobré a je to prijateľné Jehovovi, nášmu Bohu, pošlime k našim bratom, ktorí zostali vo všetkých izraelských krajoch,+ a s nimi [ku] kňazom+ a Lévitom+ v ich mestách+ s pastvinami, aby sa zhromaždili k nám.  A prinesme si k sebe truhlu+ nášho Boha.“ Za Saulových dní sa totiž o ňu nestarali.+  Celý zbor teda povedal, nech sa tak urobí, lebo sa tá vec zdala správna v očiach všetkého ľudu.+  Dávid teda zhromaždil+ celý Izrael od egyptskej+ rieky až po vstup do Chamatu+, aby priniesli truhlu+ [pravého] Boha z Kirjat-jearimu.+  A Dávid a celý Izrael sa vydali do Baaly+, do Kirjat-jearimu, ktorý patrí k Judsku, aby priniesli odtiaľ truhlu [pravého] Boha, Jehovu, ktorý sedí na cherubínoch,+ [tam], kde sa vzýva [jeho] meno.  Nechali však truhlu [pravého] Boha viezť z Abinadábovho domu na novom voze+ a voz viedli Uzza a Achio+.  A Dávid a celý Izrael oslavovali+ pred [pravým] Bohom z celej sily a s piesňami+ a s harfami+ a so strunovými nástrojmi+ a s tamburínami+ a s činelmi a s trúbkami.+  A postupne prišli až ku Kidonovmu mlatu,+ a tu Uzza vystrel ruku, aby zachytil Truhlu,+ lebo býky skoro spôsobili prevrátenie. 10  Nato vzplanul proti Uzzovi Jehovov hnev, takže ho zrazil, lebo vystrel ruku na Truhlu,+ a zomrel tam pred Bohom.+ 11  A Dávid sa rozhneval,+ lebo Jehova prerazil trhlinu proti Uzzovi; a to miesto sa až do tohto dňa volá Perec-uzza. 12  A Dávid dostal toho dňa strach z [pravého] Boha+ a povedal: „Ako mám priniesť k sebe truhlu [pravého] Boha?“+ 13  A Dávid neodsťahoval Truhlu k sebe do Mesta Dávidovho, ale odniesol ju nabok k domu Obéd-edoma+ Gitťanského+. 14  A truhla [pravého] Boha ďalej bývala s Obéd-edomovou domácnosťou v jeho dome tri mesiace;+ a Jehova stále žehnal+ Obéd-edomovu domácnosť a všetko, čo bolo jeho.

Poznámky pod čiarou