1. Kráľov 20:1–43

20  Sýrsky kráľ Ben-hadad+, ten vzal k sebe všetky svoje vojenské sily a tiež tridsaťdva kráľov+ a kone+ a dvojkolesové vozy+ a vyšiel a obľahol+ Samáriu+ a bojoval proti nej.  Nato poslal poslov+ k izraelskému kráľovi Achabovi v meste. A hovoril mu: „Tak povedal Ben-hadad:  ‚Tvoje striebro a tvoje zlato je moje a tvoje manželky a tvoji synovia, tí najkrajší, sú moji.‘“+  Izraelský kráľ na to odpovedal a riekol: „Podľa tvojho slova, môj pán, kráľ, som tvoj so všetkým, čo mi patrí.“+  Neskôr sa vrátili poslovia a povedali: „Toto povedal Ben-hadad: ‚Poslal som k tebe a povedal som: „Svoje striebro a svoje zlato a svoje manželky a svojich synov mi dáš.  Ale zajtra o tomto čase pošlem k tebe svojich sluhov a pozorne prehľadajú tvoj dom a domy tvojich sluhov; a stane sa, že vezmú do ruky všetko žiadúce+ tvojim očiam a odnímu to.“‘“  Izraelský kráľ teda zavolal všetkých starších mužov krajiny+ a povedal: „Všimnite si, prosím, a viďte, že ten [človek] hľadá nešťastie;+ poslal totiž ku mne pre moje manželky a mojich synov a moje striebro a moje zlato, a neodoprel som mu ich.“  Potom mu povedali všetci starší muži a všetok ľud: „Neposlúchni, a nemáš súhlasiť.“  Povedal teda Ben-hadadovým poslom: „Povedzte môjmu pánovi, kráľovi: ‚Všetko, čo si svojmu sluhovi odkázal predtým, urobím; ale toto nie som schopný urobiť.‘“ S tým odišli poslovia a priniesli mu slovo späť. 10  Ben-hadad k nemu teraz poslal a riekol: „Kiež mi tak bohovia+ učinia a kiež k tomu tak pridajú,+ ak prach Samárie bude stačiť do hrste všetkému ľudu, ktorý ma nasleduje!“+ 11  Izraelský kráľ zas odpovedal a riekol: „Muži, povedzte [mu]: ‚Nech sa ten, čo sa opásava+, nepýši ako ten, čo sa odpásava.‘“+ 12  A keď počul to slovo, kým on a králi popíjali+ v prístreškoch, stalo sa, že okamžite povedal svojim sluhom: „Rozostavte sa!“ A začali sa rozostavovať proti mestu. 13  A hľa, k izraelskému kráľovi Achabovi pristúpil istý prorok+ a povedal: „Tak povedal Jehova:+ ‚Videl si celý tento veľký zástup? Hľa, vydávam ti ho dnes do ruky a istotne spoznáš, že ja som Jehova.‘“+ 14  Vtedy Achab povedal: „Prostredníctvom koho?“, na čo riekol: „Tak povedal Jehova: ‚Prostredníctvom mladých mužov kniežat správnych oblastí.‘“ Nakoniec povedal: „Kto začne bojové stretnutie?“, na čo povedal: „Ty!“ 15  Sčítal mladých mužov kniežat správnych oblastí a bolo ich dvestotridsaťdva;+ a potom spočítal všetok ľud, všetkých synov Izraela, sedemtisíc. 16  A začali vychádzať na poludnie, kým sa Ben-hadad opíjal+ v prístreškoch spolu s kráľmi, tridsiatimi dvoma kráľmi, ktorí mu pomáhali. 17  Keď najprv vyšli mladí muži+ kniežat správnych oblastí, Ben-hadad ihneď poslal; a prišli mu povedať a hovorili: „Sú tam muži, ktorí vyšli zo Samárie.“ 18  Na to povedal: „Ak vyšli v pokoji, máte sa ich zmocniť živých; alebo ak vyšli do boja, [i tak] sa ich máte zmocniť živých.“+ 19  A to boli tí, ktorí vyšli z mesta, mladí muži kniežat správnych oblastí a vojenské sily, ktoré boli za nimi. 20  A začali zrážať každý svojho muža; a Sýrčania+ sa dali na útek+ a Izrael ich prenasledoval, avšak sýrskemu kráľovi Ben-hadadovi sa podarilo uniknúť na koni spolu s jazdcami. 21  Ale izraelský kráľ vyšiel a zrážal kone a dvojkolesové vozy+ a zrazil Sýrčanov veľkým zabíjaním. 22  Neskôr k izraelskému kráľovi pristúpil ten prorok+ a povedal mu: „Choď, posilni sa+ a všímaj si a viď, čo urobíš;+ lebo na prelome roka sýrsky kráľ opäť vyjde proti tebe.“+ 23  A sluhovia sýrskeho kráľa, tí mu povedali: „Ich Boh je Bohom vrchov.+ Preto boli silnejší ako my. Bojujme s nimi teda pre zmenu na rovine [a uvidíme], či nebudeme silnejší ako oni. 24  A urob toto: Odstráň každého kráľa+ z jeho miesta a dosaď namiesto nich miestodržiteľov.+ 25  A ty, ty si máš napočítať vojenskú silu rovnajúcu sa vojenskej sile, ktorá odpadla od tvojho boku, koňa za koňa a dvojkolesový voz za dvojkolesový voz; a bojujme proti nim na rovine [a uvidíme], či nebudeme silnejší ako oni.“+ Počúval teda ich hlas a urobil tak. 26  A na prelome roka sa stalo, že Ben-hadad povolal Sýrčanov+ a vyšiel k Aféku+ do bitky proti Izraelu. 27  Synovia Izraela, tí boli povolaní a zásobení+ a vydali sa im v ústrety; a synovia Izraela šli do tábora pred nimi ako dve stádočká kôz, kým Sýrčania, tí napĺňali krajinu.+ 28  Potom pristúpil muž [pravého] Boha+ a povedal izraelskému kráľovi, áno, ďalej povedal: „Toto povedal Jehova: ‚Pretože Sýrčania povedali: „Jehova je Bohom vrchov a nie je Bohom nížin“, budem musieť celý ten veľký zástup vydať do tvojej ruky,+ a istotne spoznáte, že ja som Jehova.‘“+ 29  A zostávali utáborení sedem dní, jedni pred druhými.+ A na siedmy deň sa stalo, že začalo bojové stretnutie; a synovia Izraela zrazili Sýrčanov, stotisíc pešiakov v jednom dni. 30  A tí, čo zostali, utekali do mesta Afék+; a na dvadsaťsedemtisíc mužov, ktorí zostali, spadol múr.+ Ben-hadad, ten utekal+ a konečne prišiel do mesta, do najvnútornejšej+ izby. 31  Jeho sluhovia mu teda povedali: „Hľa, počuli sme, že králi domu Izraela sú králi milujúcej láskavosti.+ Prosím, dovoľ, nech nesieme na bedrách+ vrecovinu+ a na hlavách povrazy, a vyjdeme k izraelskému kráľovi. Azda zachová tvoju dušu nažive.“+ 32  Opásali si teda bedrá vrecovinou, s povrazmi na hlavách, a vošli k izraelskému kráľovi a povedali: „Tvoj sluha Ben-hadad povedal: ‚Prosím, nechaj moju dušu žiť.‘“ Na to povedal: „Je ešte nažive? Je mojím bratom.“ 33  Muži+ to teda považovali za znamenie a rýchlo to vzali ako jeho vlastné rozhodnutie a povedali: „Ben-hadad je tvojím bratom.“ A tak povedal: „Príďte, priveďte ho.“ Potom Ben-hadad k nemu vyšiel; a on ho ihneď nechal nasadnúť do dvojkolesového voza.+ 34  [Ben-hadad] mu teraz povedal: „Mestá+, ktoré vzal môj otec tvojmu otcovi, vrátim; a určíš si ulice v Damašku, ako určil môj otec v Samárii.“ „A ja, ja ťa pošlem preč so zmluvou+.“ Uzavrel teda s ním zmluvu a poslal ho preč. 35  A istý muž zo synov prorokov+ povedal svojmu priateľovi slovom+ Jehovovým: „Udri ma, prosím.“ Ale muž ho odmietol udrieť. 36  Preto mu povedal: „Pretože si nepočúval Jehovov hlas, hľa, odídeš odo mňa a istotne ťa zrazí lev.“ Potom odišiel od jeho boku, a našiel ho lev+ a zrazil ho.+ 37  A našiel si ďalej iného muža a povedal: „Udri ma, prosím.“ Muž ho teda udrel, udrúc a zraniac. 38  Potom prorok šiel a zastavil sa pri ceste [a čakal] na kráľa a zastrel sa+ obväzom cez oči. 39  A keď ho kráľ míňal, stalo sa, že kričal ku kráľovi a hovoril:+ „Tvoj sluha vyšiel do najtuhšej bitky; a hľa, nejaký muž opúšťal rad a priviedol mi jedného muža a potom povedal: ‚Stráž toho muža. Keby sa nejako stratil, tvoja duša+ bude musieť zaujať miesto jeho duše,+ alebo navážiš talent striebra.‘+ 40  A keď sa tvoj sluha usiloval tu a tam, stalo sa, že bol preč.“ Izraelský kráľ mu na to povedal: „Taký je tvoj vlastný súd. Sám si rozhodol.“+ 41  Sňal preto náhlivo obväz zo svojich očí a izraelský kráľ ho spoznal, že je z prorokov.+ 42  Teraz mu povedal: „Tak povedal Jehova: ‚Pretože si nechal ujsť zo svojej ruky muža, ktorý bol mne vydaný na zničenie,+ miesto jeho duše zaujme tvoja duša+ a tvoj ľud miesto jeho ľudu.‘“+ 43  A tak sa izraelský kráľ odobral smerom k svojmu domu namrzený a skľúčený+ a prišiel do Samárie+.

Poznámky pod čiarou