1. Kráľov 13:1–34

13  A bol tu Boží muž+, ktorý vyšiel z Judska do Bételu podľa Jehovovho slova+, kým Jeroboám stál pri oltári+, aby prinášal obetný dym.+  Potom zvolal proti oltáru Jehovovým slovom a povedal: „Ó, oltár, oltár, toto povedal Jehova: ‚Hľa, syn narodený Dávidovmu domu, ktorý sa volá Joziáš+! A istotne bude na tebe obetovať kňazov výšin, ktorí na tebe prinášajú obetný dym, a bude na tebe páliť ľudské kosti.‘“+  A dal toho dňa predzvesť+, keď povedal: „Toto je predzvesť, o ktorej hovoril Jehova: Hľa, oltár sa trhá a mastný popol, ktorý je na ňom, sa istotne vysype.“  A len čo počul kráľ slovo muža [pravého] Boha, ktoré zvolal proti oltáru v Bételi, stalo sa, že Jeroboám ihneď vystrel ruku od oltára a povedal: „Muži, uchopte ho!“+ Ruka, ktorú vystrel proti nemu, ihneď uschla a nebol schopný ju stiahnuť k sebe.+  A oltár sa roztrhol, takže sa z oltára vysypal mastný popol; podľa predzvesti, ktorú dal muž [pravého] Boha Jehovovým slovom.+  Kráľ teraz odpovedal a riekol mužovi [pravého] Boha: „Obmäkči, prosím, tvár Jehovu, svojho Boha, a modli sa za mňa, aby sa mi obnovila moja ruka.“+ Muž [pravého] Boha teda obmäkčoval+ Jehovovu tvár, takže kráľovi bola jeho ruka obnovená a bola ako prv.+  A kráľ ďalej povedal mužovi [pravého] Boha: „Poď so mnou do domu a prijmi potravu+ a dovoľ mi dať ti dar.“+  Ale muž [pravého] Boha povedal kráľovi: „Keby si mi dával polovicu svojho domu,+ nešiel by som s tebou+ a nejedol chlieb a nepil vodu na tomto mieste.  Tak mi totiž prikázal Jehovovým slovom povediac: ‚Nebudeš jesť chlieb+ ani piť vodu a nevrátiš sa tou cestou, ktorou si šiel.‘“ 10  A vydal sa inou cestou a nevracal sa tou cestou, ktorou prišiel do Bételu. 11  A v Bételi býval istý starý prorok+, a tu vošli jeho synovia a rozprávali mu o celom diele, ktoré vykonal toho dňa v Bételi muž [pravého] Boha, [a] slová, ktoré hovoril kráľovi, a porozprávali ich svojmu otcovi. 12  Nato prehovoril k nim ich otec: „Ktorou cestou išiel?“ Synovia mu teda ukázali cestu, ktorou odišiel muž [pravého] Boha, ktorý prišiel z Judska. 13  Teraz povedal svojim synom: „Osedlajte mi osla.“ Osedlali mu teda osla+ a on vyšiel na ňom. 14  A nasledoval muža [pravého] Boha a našiel ho sedieť pod veľkým stromom.+ Potom mu povedal: „Si ten muž [pravého] Boha, ktorý prišiel z Judska?“,+ na čo on povedal: „Som.“ 15  A on mu ďalej povedal: „Poď so mnou do domu a jedz chlieb.“ 16  Povedal však: „Nemôžem ísť s tebou späť ani vojsť k tebe a nesmiem s tebou jesť chlieb ani piť vodu na tomto mieste.+ 17  Lebo mi bolo povedané Jehovovým slovom:+ ‚Nebudeš tam jesť chlieb ani piť vodu. Nepôjdeš zasa naspäť cestou, ktorou si šiel.‘“+ 18  A tak mu povedal: „Som tiež prorok ako ty, a hovoril mi anjel+ Jehovovým slovom povediac: ‚Primaj ho vrátiť sa s tebou do tvojho domu, aby jedol chlieb a napil sa vody.‘“ (Podviedol ho.+) 19  Teda šiel s ním späť, aby jedol chlieb v jeho dome a napil sa vody.+ 20  A kým sedeli pri stole, stalo sa, že Jehovovo slovo+ prišlo k prorokovi, ktorý ho priviedol späť, 21  a začal volať na muža [pravého] Boha, ktorý prišiel z Judska, a hovoril: „Toto povedal Jehova: ‚Pretože si sa vzbúril+ proti Jehovovmu nariadeniu a nedodržal si prikázanie, ktoré ti prikázal Jehova, tvoj Boh,+ 22  ale si šiel späť, aby si jedol chlieb a napil sa vody na mieste, o ktorom ti hovoril: „Nejedz chlieb, ani nepi vodu“, tvoje mŕtve telo nepríde na pohrebisko tvojich predkov.‘“+ 23  A keď zjedol chlieb a napil sa vody, stalo sa, že mu hneď osedlal osla, totiž prorokovi, ktorého priviedol späť. 24  A vydal sa na cestu. Neskôr ho na ceste našiel lev+ a usmrtil ho+ a jeho mŕtve telo bolo pohodené na ceste. A stál pri ňom osol a vedľa mŕtveho tela stál lev. 25  A išli okolo muži, takže uvideli mŕtve telo pohodené na ceste a leva stojaceho vedľa mŕtveho tela. Potom vošli a hovorili o tom v meste, v ktorom býval ten starý prorok. 26  Keď to počul prorok, ktorý ho priviedol späť z cesty, okamžite povedal: „To je muž [pravého] Boha, ktorý sa vzbúril proti Jehovovmu nariadeniu;+ a tak ho vydal Jehova levovi, aby ho rozdrvil a usmrtil ho, podľa Jehovovho slova, ktoré mu hovoril.“+ 27  A povedal ďalej svojim synom a riekol: „Osedlajte mi osla.“ Osedlali ho teda.+ 28  Potom sa vydal na cestu a našiel jeho mŕtve telo pohodené na ceste, s oslom a levom, ako stáli vedľa mŕtveho tela. Lev nezožral mŕtve telo, ani nerozdrvil osla.+ 29  A prorok potom zodvihol mŕtve telo muža [pravého] Boha a naložil ho na osla a priviezol ho späť. Tak sa dostal do mesta starého proroka, aby ho oplakal a pochoval. 30  Teda uložil jeho mŕtve telo do svojho vlastného pohrebiska; a oplakávali ho stále:+ „Aká škoda, môj brat!“ 31  A stalo sa potom, len čo ho pochovali, že ďalej povedal svojim synom: „Keď zomriem, pochováte ma na pohrebisku, v ktorom je pochovaný muž [pravého] Boha. Vedľa jeho kostí uložte moje kosti.+ 32  Lebo slovo, ktorým volal Jehovovým slovom proti oltáru+, ktorý je v Bételi, a proti všetkým domom výšin,+ ktoré sú v samárskych mestách,+ sa celkom istotne splní.“+ 33  Po tomto sa Jeroboám neodvrátil od svojej zlej cesty, ale zas robil kňazov výšin z obecného ľudu.+ Kohokoľvek to tešilo, tomu naplnil ruku mocou+ [a povedal]: „Nech sa stane [jedným] z kňazov výšin.“ 34  A v tejto veci vznikla príčina hriechu+ v Jeroboámovej domácnosti a podnet k ich zahladeniu a ich vykynoženiu z povrchu zeme.+

Poznámky pod čiarou