1. Korinťanom 6:1–20

6  Odváži sa niekto z vás, kto má [právny] spor+ s druhým, ísť na súd pred nespravodlivých ľudí,+ a nie pred svätých?+  Či neviete, že svätí budú súdiť+ svet?+ A keď máte súdiť svet, ste nespôsobilí posudzovať malichernosti+?  Neviete, že budeme súdiť anjelov?+ Teda prečo nie záležitosti tohto života?  Teda ak máte na posúdenie záležitosti tohto života,+ či dosadíte ako sudcov tých, na ktorých sa v zbore pozerá zhora?+  Hovorím, aby ste sa zahanbili.+ Je to pravda, že nie je ani jeden múdry+ medzi vami, ktorý bude schopný súdiť medzi svojimi bratmi,  ale brat ide na súd s bratom, a to pred neveriacich?+  Potom to skutočne znamená pre vás úplnú porážku, keď máte medzi sebou súdne spory+. Prečo si radšej nedáte ukrivdiť?+ Prečo sa radšej nedáte podviesť?+  Naopak, krivdíte a podvádzate, a to svojich bratov.+  Či neviete, že nespravodliví nezdedia Božie kráľovstvo?+ Nemýľte sa. Ani smilníci+, ani modlári+, ani cudzoložníci+, ani muži vydržiavaní na neprirodzené účely,+ ani muži, ktorí ležia s mužmi,+ 10  ani zlodeji, ani chamtivci+, ani opilci+, ani nadávači, ani vydierači nezdedia Božie kráľovstvo.+ 11  A predsa niektorí z vás boli takými.+ Ale ste boli čisto umytí+, ale ste boli posvätení+, ale ste boli vyhlásení za spravodlivých+ v mene nášho Pána Ježiša Krista+ a duchom nášho Boha.+ 12  Všetko je pre mňa zákonné; ale nie všetko je výhodné.+ Všetko je pre mňa zákonné;+ ale ničím sa nedám ovládať.+ 13  Jedlo pre brucho a brucho pre jedlo;+ ale Boh obráti oboje navnivoč.+ Telo však nie je pre smilstvo, ale pre Pána;+ a Pán je pre telo.+ 14  Ale Boh vzkriesil Pána+ a vzkriesi aj nás zo [smrti]+ svojou mocou.+ 15  Neviete, že vaše telá sú Kristovými+ údmi+? Teda mám odstrániť Kristove údy a urobiť ich údmi smilnice?+ Nech sa to nikdy nestane! 16  Či neviete, že ten, kto sa pripája k smilnici, je [s ňou] jedným telom? Lebo „tí dvaja“, hovorí, „budú jedným telom.“+ 17  Ale ten, kto sa pripája k Pánovi, je jeden+ duch.+ 18  Utekajte od smilstva.+ Každý iný hriech, ktorého sa azda človek dopustí, je mimo tela, ale kto smilní, hreší proti svojmu vlastnému telu.+ 19  Či neviete, že vaše telo je chrámom+ svätého ducha vo vás,+ ktorého máte od Boha? Nepatríte sebe,+ 20  lebo ste boli kúpení za cenu.+ Každým spôsobom oslavujte Boha+ vo svojom tele+.

Poznámky pod čiarou