1. Korinťanom 3:1–23

3  Bratia, a tak som k vám nemohol hovoriť ako k duchovným ľuďom+, ale ako k telesným ľuďom, ako k dojčatám+ v Kristovi.  Kŕmil som vás mliekom, nie niečím na jedenie,+ lebo ešte ste neboli dosť silní. Veď ani teraz nie ste dostatočne silní,+  lebo ste ešte telesní.+ Kým je medzi vami žiarlivosť a spor,+ či nie ste telesní a nechodíte ako ľudia?+  Keď jeden hovorí: „Ja patrím k Pavlovi,“ ale iný hovorí: „Ja k Apollovi,“+ nie ste jednoducho ľuďmi?  Kto je teda Apollo+? A kto je Pavol? Služobníci+, prostredníctvom ktorých ste sa stali veriacimi, tak ako to každému udelil Pán.  Ja som sadil,+ Apollo polieval,+ ale Boh dával vzrast;+  takže ani ten, kto sadí,+ ani ten, kto polieva, nie je nič, ale Boh, ktorý dáva vzrast.+  A ten, kto sadí, a ten, kto polieva, sú jedno,+ ale každý dostane odmenu podľa vlastnej namáhavej práce.+  Lebo sme Božími spolupracovníkmi.+ Vy ste Božie obrábané pole,+ Božia stavba.+ 10  Podľa Božej nezaslúženej láskavosti+, ktorá mi bola daná, položil som základ ako múdry dielovedúci,+ ale stavia na ňom niekto iný. Ale nech každý dáva stále pozor, ako na ňom stavia.+ 11  Pretože žiaden človek nemôže položiť iný základ+ ako ten, ktorý je položený, ktorým je Ježiš Kristus.+ 12  Ale ak niekto stavia na ten základ zlato, striebro, drahokamy, drevo, seno, slamu, 13  dielo každého sa stane zjavným, lebo ho ten deň ukáže, pretože bude odhalené ohňom+; a ten oheň ukáže, akého druhu je dielo každého. 14  Ak niečie dielo, ktoré na ňom postavil, zostane,+ získa odmenu+; 15  ak niečie dielo zhorí, utrpí škodu, ale on sám bude zachránený;+ avšak [bude to] ako cez oheň.+ 16  Či neviete, že ste Božím chrámom+ a že vo vás býva Boží duch?+ 17  Ak niekto ničí Boží chrám, Boh zničí jeho,+ lebo Boží chrám je svätý,+ a ten [chrám+] ste vy.+ 18  Nech nikto nezvádza sám seba: Ak si niekto medzi vami myslí, že je múdry v tomto systéme vecí,+ nech sa stane pochabým, aby bol múdry.+ 19  Veď múdrosť tohto sveta je u Boha pochabosťou,+ lebo je napísané: „Chytá múdrych v ich vlastnej prefíkanosti.“+ 20  A zase: „Jehova vie, že úvahy múdrych sú márne.“+ 21  Nech sa preto nikto nechváli ľuďmi; lebo všetko patrí vám,+ 22  či Pavol alebo Apollo+ alebo Kéfas alebo svet alebo život alebo smrť alebo terajšie veci alebo budúce veci,+ všetko patrí vám; 23  vy zase patríte Kristovi;+ a Kristus patrí Bohu.+

Poznámky pod čiarou