1. Korinťanom 2:1–16

2  A tak, keď som k vám prišiel, bratia, neprišiel som vám oznamovať sväté Božie tajomstvo+ s výstrednosťou reči+ alebo múdrosťou.  Lebo som sa rozhodol nepoznať medzi vami nič iné okrem Ježiša Krista+, toho pribitého na kôl.  A prišiel som k vám v slabosti a v strachu a s veľkým chvením;+  a moja reč a to, čo som zvestoval, nebolo v presvedčivých slovách múdrosti, ale v prejave ducha a moci,+  aby vaša viera nespočívala v ľudskej múdrosti,+ ale v Božej moci+.  Teda hovoríme múdrosť medzi tými, ktorí sú zrelí,+ ale nie múdrosť+ tohto systému vecí, ani vládcov tohto systému vecí,+ ktorí majú vyjsť navnivoč.+  Ale hovoríme Božiu múdrosť v svätom tajomstve+, skrytú múdrosť, ktorú Boh dopredu určil pred systémami+ vecí na našu slávu.  Túto [múdrosť] nepoznal žiaden z vládcov+ tohto systému vecí,+ lebo keby [ju boli] poznali, neboli by pribili na kôl slávneho Pána.+  Ale tak ako je napísané: „Oko nevidelo a ucho nepočulo, ani do srdca človeka nevstúpilo to, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“+ 10  Lebo nám to Boh zjavil+ svojím duchom,+ pretože duch+ skúma všetko, aj hlboké+ Božie veci. 11  Lebo kto z ľudí pozná veci človeka okrem ducha+ človeka, ktorý je v ňom? Taktiež nikto nespoznal Božie veci okrem Božieho ducha+. 12  Neprijali sme však ducha+ sveta, ale ducha+, ktorý je od Boha, aby sme poznali to, čo nám Boh láskavo dal.+ 13  To aj hovoríme, nie slovami, ktoré vyučuje ľudská múdrosť+, ale tými, ktoré vyučuje duch,+ keď spájame duchovné [záležitosti] s duchovnými [slovami].+ 14  Ale telesný človek neprijíma veci Božieho ducha, lebo sú mu pochabosťou; a nemôže [ich] spoznať,+ pretože sa posudzujú duchovne. 15  Ale duchovný človek+ posudzuje skutočne všetko, sám však nie je posudzovaný nikým.+ 16  Lebo „kto spoznal Jehovovu myseľ,+ aby ho poučoval“?+ Ale my máme skutočne Kristovu myseľ+.

Poznámky pod čiarou