1. Jána 5:1–21

5  Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, sa narodil z Boha,+ a každý, kto miluje toho, ktorý spôsobil narodenie, miluje toho, ktorý sa narodil z neho.+  Tak poznávame, že milujeme+ Božie deti,+ keď milujeme Boha a konáme podľa jeho prikázaní.+  Lebo v tom spočíva láska+ k Bohu, že zachovávame jeho prikázania;+ a jeho prikázania nie sú bremenom,+  lebo všetko, čo sa narodilo+ z Boha, víťazí nad svetom.+ A to je to víťazstvo+, ktoré zvíťazilo+ nad svetom: naša viera.+  Kto je ten, kto víťazí+ nad svetom+, ak nie ten, kto verí,+ že Ježiš je Boží Syn?+  Je to ten, ktorý prišiel prostredníctvom vody a krvi, Ježiš Kristus; nielen s vodou+, ale s vodou a s krvou+. A je to duch+, ktorý svedčí, lebo duch je pravda.  Lebo sú traja, ktorí svedčia,  duch+ a voda+ a krv+, a tí traja sú v súlade.+  Ak prijímame svedectvo, ktoré dávajú ľudia,+ [tak] svedectvo, ktoré dáva Boh, je väčšie, lebo to je to svedectvo, ktoré dáva Boh, že svedčil+ o svojom Synovi. 10  Kto verí v Božieho Syna, má sám v sebe svedectvo+. Kto nemá vieru v Boha, urobil ho luhárom,+ lebo neuveril v svedectvo,+ ktoré dal Boh ako svedok+ o svojom Synovi. 11  A toto je vydané svedectvo, že Boh nám dal večný život+, a tento život je v jeho Synovi.+ 12  Kto má Syna, má tento život; kto nemá Božieho Syna, nemá tento život.+ 13  Píšem vám to, aby ste vedeli, že máte večný život+, vy, ktorí veríte v meno Božieho Syna.+ 14  A toto je tá dôvera, ktorú máme v neho,+ že nás počuje,+ nech prosíme o čokoľvek podľa jeho vôle. 15  A ak vieme, že nás počuje, nech prosíme o čokoľvek,+ vieme, že budeme mať vyprosené veci, lebo sme si ich od neho vyprosili.+ 16  Ak niekto vidí svojho brata, ako hreší hriechom, ktorý nepôsobí smrť,+ bude prosiť, a on mu dá život,+ áno tým, ktorí nehrešia tak, aby to spôsobilo smrť.+ Je hriech, ktorý spôsobuje smrť. Nehovorím, aby prosil za taký hriech.+ 17  Každá nespravodlivosť je hriech,+ a predsa je hriech, ktorý nespôsobuje smrť. 18  Vieme, že každý, kto sa narodil z Boha,+ nehreší, ale Ten+, ktorý sa narodil z Boha, nad ním bdie, a ten zlý sa ho nezmocní.+ 19  Vieme, že pochádzame z Boha,+ ale celý svet leží [v moci toho] zlého.+ 20  A vieme, že Boží Syn prišiel+ a dal nám rozumovú schopnosť+, aby sme poznali toho pravého.+ A my sme v spojení+ s tým pravým prostredníctvom jeho Syna Ježiša Krista. To je ten pravý+ Boh a večný život.+ 21  Dieťatká, chráňte sa pred modlami.+

Poznámky pod čiarou