1. Jána 1:1–10

1  To, čo bolo od začiatku+, čo sme počuli,+ čo sme vlastnými očami videli,+ na čo sme pozorne hľadeli+ a čoho sa dotýkali naše ruky,+ čo sa týka slova života+  (áno, život bol zjavený+ a my sme videli a nesieme svedectvo+ a oznamujeme vám večný život+, ktorý bol u Otca a bol nám zjavený),  to, čo sme videli a počuli, oznamujeme aj vám,+ aby ste mali aj vy podiel s nami.+ A tento svoj podiel+ máme s Otcom a s jeho Synom Ježišom Kristom.+  A tak píšeme tieto veci, aby bola naša radosť úplná.+  A to je to posolstvo, ktoré sme počuli od neho a ktoré vám ohlasujeme,+ že Boh je svetlo+ a v spojení s ním niet žiadnej tmy.+  Ak vyhlasujeme: „Máme s ním podiel,“ a predsa ďalej chodíme v tme,+ luháme a nekonáme podľa pravdy.+  Keď však chodíme vo svetle, tak ako on sám je vo svetle,+ máme navzájom podiel+ a krv+ Ježiša, jeho Syna, nás očisťuje+ od každého hriechu.+  Ak vyhlasujeme: „Nemáme hriech,“+ zvádzame sami seba+ a niet v nás pravdy.  Keď vyznávame svoje hriechy,+ on je verný a spravodlivý, aby nám odpustil naše hriechy a očistil nás od každej nespravodlivosti.+ 10  Ak vyhlasujeme: „Nehrešili sme,“ robíme z neho luhára a jeho slovo nie je v nás.+

Poznámky pod čiarou