Prejsť na článok

Svedkovia sa chystajú presťahovať svetové ústredie

Svedkovia sa chystajú presťahovať svetové ústredie

V júli 2009 kúpili Jehovovi svedkovia pozemok v štáte New York s cieľom presťahovať tam svoje svetové ústredie. Pozemok má rozlohu 102 hektárov a nachádza sa asi 80 kilometrov severozápadne od ústredia v newyorskom Brooklyne, kde sú svedkovia od roku 1909.

V nových priestoroch bude žiť a pracovať asi 800 svedkov. Bude tam kancelárska budova, budova služieb a štyri obytné budovy. Plánuje sa aj zriadenie jednoduchého múzea, ktoré bude zachytávať novodobú históriu Jehovových svedkov.

Budovy zaberú asi 18 hektárov. Zvyšok kúpeného pozemku, kde sú aj lesy a mokrade, zostane nezastavaný. Na pozemku nebudú veľké trávnaté plochy, ale bude ladiť s lesnatým charakterom okolia.

Architekti navrhli budovy tak, aby boli energeticky úsporné a šetrili prírodné i finančné zdroje, vďaka čomu budú mať minimálny vplyv na životné prostredie a nízke prevádzkové náklady. Napríklad na strechách budov budú vysadené odolné a nenáročné rastliny, ktoré budú zadržiavať zrážky a zároveň pomôžu udržiavať stabilnú teplotu vnútri budov. V kancelárskych budovách sa počíta s čo najlepším využitím prirodzeného svetla. V projekte sa pamätalo aj na hospodárne využívanie vody.

Čo dalo podnet na presťahovanie? Biblie a biblická literatúra sa už netlačia výlučne v Brooklyne, ako to bolo kedysi, ale aj v odbočkách Jehovových svedkov v iných častiach sveta. Tlač a expedícia pre Spojené štáty sa v roku 2004 presunuli do Wallkillu v štáte New York asi 145 kilometrov severozápadne od Brooklynu.

Svoju úlohu zohrali i vysoké náklady na prevádzku a údržbu nehnuteľností v Brooklyne. Presťahovaním do jedného komplexu budú môcť svedkovia efektívnejšie využiť prostriedky na podporu biblickej vzdelávacej činnosti.

Skôr než úrady udelia záverečné stavebné povolenia, musia posúdiť vplyv projektu na životné prostredie. Ak pôjde všetko dobre, výstavba sa začne v roku 2013 a dokončená bude do štyroch rokov.

Jehovovi svedkovia majú v štáte New York okrem tlačiarenského komplexu vo Wallkille aj vzdelávacie centrum v Pattersone. Okrem toho majú v mnohých krajinách svoje odbočky. Na celom svete je vyše sedem a pol milióna svedkov.