Prejsť na článok

Vyhýbajú sa Jehovovi svedkovia svojim bývalým spoluveriacim?

Vyhýbajú sa Jehovovi svedkovia svojim bývalým spoluveriacim?

Tým, ktorí boli pokrstení ako Jehovovi svedkovia, ale už nezvestujú druhým alebo sa dokonca prestanú stretávať so spoluveriacimi, sa nevyhýbame. Naopak, zaujímame sa o nich a snažíme sa v nich oživiť záujem o duchovné veci.

Ak sa niekto dopustí vážneho hriechu, nevylúčime ho automaticky. Ale ak pokrstený svedok opakovane porušuje biblické morálne zákony a nekajá sa, je vylúčený a vyhýbame sa mu. V Biblii sa jednoznačne píše: „Odstráňte toho zlého človeka spomedzi seba.“ (1. Korinťanom 5:13)

A čo ak je vylúčený povedzme muž, no jeho manželka a deti sú ďalej Jehovovými svedkami? Z náboženského hľadiska sa vzťahy v rodine menia, no pokrvné putá zostávajú. Manželstvo ďalej trvá a to isté platí o láske a živote v rodine.

Vylúčení môžu ďalej chodiť na naše bohoslužby. Ak o to stoja, môžu tiež dostávať duchovné rady od zborových starších. Naším cieľom je pomôcť takýmto ľuďom, aby opäť spĺňali požiadavky kladené na Jehovových svedkov. Tí, ktorí boli vylúčení, ale prestali s nesprávnym konaním a vidieť, že úprimne túžia žiť podľa biblických noriem, majú vždy možnosť opäť sa stať Jehovovými svedkami.