Prejsť na článok

Prejsť na vedľajšiu ponuku

Jehovovi svedkovia

slovenčina

Veria Jehovovi svedkovia v Ježiša?

Veria Jehovovi svedkovia v Ježiša?

Áno, veríme. Ježiš sa raz vyjadril: „Ja som cesta a pravda a život. Nikto neprichádza k Otcovi, iba prostredníctvom mňa.“ (Ján 14:6) Veríme, že Ježiš prišiel na zem z neba a že dal svoj dokonalý ľudský život ako výkupnú obeť. (Matúš 20:28) Vďaka jeho smrti a vzkrieseniu môžu tí, ktorí v neho prejavujú vieru, získať večný život. (Ján 3:16) Veríme tiež, že Ježiš teraz vládne ako Kráľ Božieho nebeského Kráľovstva, ktoré čoskoro zabezpečí na celej zemi mier. (Zjavenie 11:15) No neuctievame ho ani neveríme, že je Všemohúci Boh. Veríme totiž jeho slovám „Otec je väčší ako ja“. (Ján 14:28)