Prejsť na článok

Uznávajú Jehovovi svedkovia Starý zákon?

Uznávajú Jehovovi svedkovia Starý zákon?

 Áno, uznávajú. Jehovovi svedkovia sú presvedčení, že celá Biblia „je inšpirovaná Bohom a je užitočná“. (2. Timotejovi 3:16) To sa vzťahuje na obe jej časti, bežne nazývané Starý a Nový zákon. Jehovovi svedkovia tieto časti Biblie zvyčajne označujú pojmami Hebrejské Písma a Kresťanské grécke Písma, aby nevznikal dojem, že niektoré časti Biblie sú už zastarané a pre nás nezaujímavé.

Prečo kresťania potrebujú Starý i Nový zákon?

 Boh podnietil apoštola Pavla napísať: „Všetko, čo bolo napísané predtým, bolo napísané na naše poučenie.“ ​(Rimanom 15:4) Teda aj v Hebrejských Písmach sú cenné informácie. Okrem iného obsahujú dôležitý historický záznam a praktické rady.

  •   Dôležitý historický záznam. V Hebrejských Písmach nachádzame podrobnú správu o stvorení a o páde človeka do hriechu. Bez týchto informácií by sme nedokázali nájsť uspokojivé odpovede na také otázky ako: Odkiaľ sme sa tu vzali? Prečo zomierame? (1. Mojžišova 2:7, 17) V Hebrejských Písmach sa tiež dočítame, ako Boh Jehova zaobchádzal s ľuďmi, ktorí prežívali podobné radosti a starosti ako my. (Jakub 5:17)

  •   Praktické rady. V biblických knihách Príslovia a Kazateľ, ktoré sú súčasťou Hebrejských Písiem, sú nadčasové rady do života. Dozvedáme sa v nich, čo robí rodinu šťastnou (Príslovia 15:17), aký je správny pohľad na prácu (Príslovia 10:4; Kazateľ 4:6) a na čo by sa mal mladý človek zamerať, ak chce svoj život využiť čo najlepšie (Kazateľ 11:9–12:1).

 Úžitok môžeme mať aj zo štúdia mojžišovského Zákona, ktorý je zapísaný v Tóre (prvých piatich knihách Biblie). Hoci tento Zákon nie je pre kresťanov záväzný, obsahuje hodnotné zásady, vďaka ktorým môže byť náš život šťastný. (3. Mojžišova 19:18; 5. Mojžišova 6:5–7)