Prejsť na článok

Sú Jehovovi svedkovia kult?

Sú Jehovovi svedkovia kult?

 Nie, Jehovovi svedkovia nie sú kult. A nie sme ani nové náboženstvo. Sme kresťania, ktorí sa snažia čo najdôslednejšie držať príkladu Ježiša Krista a žiť tak, ako učil. Držíme sa tiež príkladu kresťanov z prvého storočia, o ktorých živote a učení čítame v Biblii. (2. Timotejovi 3:16, 17) Sme presvedčení, že v otázke uctievania Boha je smerodajné to, čo sa píše vo Svätom Písme.

Čo je kult?

 Ľudia majú rôzne predstavy o tom, čo znamená slovo „kult“. Ale pre mnohých je kult synonymom nebezpečnej náboženskej sekty nasledujúcej nejakého človeka. Prečo takto nemožno oprávnene označiť Jehovových svedkov? Lebo Jehovovi svedkovia nie sú nasledovníkmi žiadneho človeka a nikoho z ľudí nepovažujú za svojho vodcu. Riadia sa slovami, ktoré povedal Ježiš svojim nasledovníkom: „Jeden je váš Vodca, Kristus.“ ​(Matúš 23:10)

 Jehovových svedkov ani zďaleka nemožno označiť za nebezpečný kult, lebo ich náboženské presvedčenie je na úžitok ich samých i ľudí, medzi ktorými žijú. Napríklad svojou službou sme mnohým pomohli zbaviť sa škodlivých návykov, ako je užívanie drog či zneužívanie alkoholu. V rôznych častiach sveta organizujeme kurzy čítania a písania. A aktívne pomáhame ľuďom postihnutým katastrofou. Snažíme sa mať na druhých dobrý vplyv, tak ako prikázal Ježiš svojim nasledovníkom. (Matúš 5:13–16)