Prejsť na článok

Prejsť na vedľajšiu ponuku

Jehovovi svedkovia

slovenčina

Sú Jehovovi svedkovia kresťania?

Sú Jehovovi svedkovia kresťania?

Áno, sme kresťania, a to z týchto dôvodov:

  • Snažíme sa dôsledne držať učenia a príkladu Ježiša Krista. (1. Petra 2:21)

  • Veríme, že Ježiš je kľúčom k záchrane, že „niet pod nebom nijakého iného mena daného ľuďom, v ktorom máme byť zachránení“. (Skutky 4:12)

  • Keď sa ľudia stávajú Jehovovými svedkami, sú pokrstení v mene Ježiša. (Matúš 28:18, 19)

  • Modlíme sa v Ježišovom mene. (Ján 15:16)

  • Veríme, že Ježiš je Hlavou každého človeka, teda že dostal autoritu nad všetkými ľuďmi. (1. Korinťanom 11:3)

No vo viacerých oblastiach sa líšime od ostatných náboženských skupín, ktoré sa označujú za kresťanské. Napríklad veríme, že Ježiš je podľa Biblie Boží Syn, nie časť Trojice. (Matúš 16:16; Marek 12:29) Neveríme, že duša je nesmrteľná, že Sväté Písmo učí, že Boh spôsobuje ľuďom večné muky v pekelnom ohni, ani že tí, ktorým je v rámci náboženstva zverená veľká zodpovednosť, by mali mať tituly a mali by byť považovaní za vyšších od druhých. (Kazateľ 9:5; Ezechiel 18:4; Matúš 23:8–10)