Prejsť na článok

Musím sa stať Jehovovým svedkom, keď s nimi študujem Bibliu?

Musím sa stať Jehovovým svedkom, keď s nimi študujem Bibliu?

Nie, určite nemusíte. Bibliu s nami radi študujú milióny ľudí, ktorí sa nakoniec rozhodnú, že sa Jehovovými svedkami nestanú. * Cieľom nášho biblického vzdelávacieho programu je ukázať ľuďom, čo učí Biblia. To, čo so získanými poznatkami ľudia urobia, je vecou osobného rozhodnutia. Výber náboženstva je čisto súkromná záležitosť.

Môžem pri štúdiu používať svoj vlastný preklad Biblie?

Áno. Aj keď my dávame prednosť modernému prekladu s názvom Biblia Preklad nového sveta (záujemcom sa poskytuje bezplatne), budeme naozaj radi, ak budete používať svoju Bibliu. Takmer z každého biblického prekladu sa dá pochopiť, akú nádej nám dáva Boh.

Prečo sa venujete aj tým ľuďom, ktorí nemajú v úmysle prijať vaše náboženstvo?

  • Náš hlavný dôvod, prečo to robíme, je láska k Bohu Jehovovi. On si praje, aby si kresťania poznatky z Biblie nenechávali len pre seba, ale aby z Biblie učili aj ďalších. (Matúš 22:37, 38; 28:19, 20) Keď druhým pomáhame dozvedieť sa, čo učí Božie Slovo, stávame sa vlastne „Božími spolupracovníkmi“. (1. Korinťanom 3:6–9) Sme presvedčení, že je to tá najväčšia pocta, aká sa človeku môže dostať.

  • Motivuje nás aj láska k ľuďom. (Matúš 22:39) Teší nás, že môžeme druhým ľuďom hovoriť o úžasných veciach, ktoré sme sa z Biblie dozvedeli my sami. (Skutky 20:35)

^ 1. ods. Podľa celosvetovej štatistiky viedli Jehovovi svedkovia v roku 2020 každý mesiac 7 705 765 biblických štúdií (pričom niektoré z nich sa viedli s viacerými ľuďmi naraz), no pokrstiť sa v tomto roku dalo len 241 994 ľudí.