Prejsť na článok

Prečo Jehovovi svedkovia neprijímajú transfúziu krvi?

Prečo Jehovovi svedkovia neprijímajú transfúziu krvi?

Bežné mylné predstavy

Bežný názor: Jehovovi svedkovia nedôverujú lekárom.

Skutočnosť: Chceme pre seba a svoju rodinu tú najlepšiu dostupnú liečbu. Keď máme nejaké vážne zdravotné ťažkosti, vyhľadáme lekárov, ktorí majú skúsenosti s bezkrvnou liečbou a operáciami bez podania krvi. Sme radi, že sa na poli medicíny dosiahol veľký pokrok. Pravda je taká, že z bezkrvných liečebných postupov, ktoré boli vyvinuté na pomoc Jehovovým svedkom, majú dnes úžitok aj iní pacienti. V mnohých krajinách sa dnes môže každý pacient rozhodnúť pre bezkrvnú liečbu, a tak sa vyhnúť rizikám spojeným s transfúziou, ku ktorým patria choroby prenášané krvou, nežiaduce reakcie imunitného systému či chyby a omyly zdravotníckych pracovníkov.

Bežný názor: Jehovovi svedkovia si myslia, že človeka môže uzdraviť viera.

Skutočnosť: Nesnažíme sa o uzdravenie prostredníctvom viery.

Bežný názor: Bezkrvná liečba je veľmi drahá.

Skutočnosť: Keď zohľadníme všetky náklady súvisiace s liečbou, bezkrvná liečba je ekonomicky výhodnejšia. *

Bežný názor: Mnoho svedkov a ich detí každoročne zomiera, lebo odmietajú prijať transfúziu krvi.

Skutočnosť: Toto tvrdenie je úplne nepodložené. Chirurgovia vykonávajú aj také zložité chirurgické zákroky, ako sú operácie srdca, ortopedické operácie či transplantácie orgánov bez použitia krvi. * Pacienti, ktorí nedostali transfúziu – či už dospelí, alebo deti –, sa obyčajne zotavujú rovnako dobre alebo dokonca lepšie ako tí, ktorým bola krv podaná. * Nikto nemôže s istotou tvrdiť, že nejaký pacient zomrie, keď odmietne krv, alebo že prežije, ak krv prijme.

Prečo Jehovovi svedkovia neprijímajú transfúziu?

Nie je to zo zdravotných dôvodov, ale z náboženských. V Starom i Novom zákone je prijímanie krvi jasne zakázané. (1. Mojžišova 9:4; 3. Mojžišova 17:10; 5. Mojžišova 12:23; Skutky 15:28, 29) V Biblii tiež čítame, že „život každého tvora je v jeho krvi“, čiže z Božieho pohľadu krv predstavuje život. (3. Mojžišova 17:14, Slovenský ekumenický preklad) Teda my Jehovovi svedkovia odmietame krv jednak z poslušnosti voči Bohu a jednak z úcty k nemu ako k Darcovi života.

Postoje sa menia

Zložité operácie je možné úspešne vykonávať aj bez transfúzie krvi.

Kedysi sa v lekárskych kruhoch považovali alternatívy transfúzie krvi, takzvaná bezkrvná medicína, za veľmi nebezpečné, dokonca rovné samovražde. V posledných rokoch sa to však zmenilo. Napríklad v knihe Bezkrevní medicína sa uvádza: „Pacienti z organizácie Jehovových svedkov... boli spočiatku jedinou podnecujúcou silou k prebojovaniu cesty k novému, lepšiemu a zdravšiemu prístupu k liečbe.“ Ako sa v tejto knihe píše ďalej, lekári pripúšťajú: „To, čo sme sa naučili na pacientoch z radov Jehovových svedkov, teraz používame pri bezkrvných postupoch u všetkých pacientov.“ * A článok v časopise Heart, Lung and Circulation z roku 2010 uviedol, že „‚bezkrvné operácie‘ by nemali byť vykonávané len v prípade Jehovových svedkov, ale mala by to byť bežná klinická prax“.

Tisíce lekárov na celom svete dnes používajú pri zložitých bezkrvných operáciách techniky na zníženie krvných strát. Tieto alternatívne postupy sa používajú aj v rozvojových krajinách a žiadajú si ich aj mnohí pacienti, ktorí nie sú Jehovovými svedkami.

^ 8. ods. Pozri knihu Bezkrevní medicína od Josipa Slipaca, 2. aktualizované vydanie, s. 35–38.

^ 10. ods. Pozri Rozhledy v chirurgii, 2011, roč. 90, č. 2, s. 102–105; Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, 2002, č. 69, s. 229–235; Novinky v anesteziologii, intenzivní medicíně a léčbě bolesti, 1999, s. 272–273. Pozri aj The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, roč. 134, č. 2, s. 287–288; Texas Heart Institute Journal, roč. 38, č. 5, s. 563; Basics of Blood Management, s. 2; Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, roč. 4, č. 2, s. 39.

^ 10. ods. Pozri The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, roč. 89, č. 6, s. 918; Heart, Lung and Circulation, roč. 19, s. 658.

^ 14. ods. Pozri aj Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, roč. 4, č. 2, s. 39.