Prejsť na článok

Majú Jehovovi svedkovia svoju vlastnú Bibliu?

Majú Jehovovi svedkovia svoju vlastnú Bibliu?

 Jehovovi svedkovia používajú pri štúdiu Biblie mnoho rôznych prekladov. No v tých jazykoch, v ktorých je dostupná Biblia – Preklad nového sveta, zvlášť radi používajú tento preklad, pretože sa v ňom nachádza Božie meno a je presný a zrozumiteľný.

  •   Božie meno. Niektorí vydavatelia Biblie zabúdajú na to, komu patrí najväčšia zásluha za túto knihu. Napríklad v jednom preklade Biblie sú uvedené mená vyše 70 ľudí, ktorí nejakým spôsobom prispeli k jeho vydaniu. Ale o mene samotného Autora – Boha Jehovu – v ňom nie je ani zmienka!

     Naproti tomu v Preklade nového sveta sa Božie meno nachádza na tisícoch miest, všade tam, kde bolo v pôvodnom texte. A výbor, ktorý stál za týmto prekladom, zostáva v anonymite.

  •   Presnosť. Nie všetky preklady Biblie presne odovzdávajú myšlienky, ktoré boli zapísané v pôvodnom jazyku. Napríklad v jednom slovenskom preklade sa v Matúšovi 23:15 píše: „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca, a keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla dva razy horšieho, ako ste sami!“ V pôvodnom texte však nie je výraz „peklo“, ale „gehenna“ (čo doslova znamená „údolie Hinnom“). Údolie Hinnom neďaleko Jeruzalema bolo za dní Ježiša miestom na likvidovanie odpadu. Je zjavné, že Ježiš použil slovo gehenna ako symbol úplného zničenia tých, nad ktorými Boh vynesie nepriaznivý rozsudok. Prekladatelia možno dali do tohto verša slovo „peklo“ preto, lebo verili, že zlí budú večne mučení v pekle. Ale táto myšlienka sa nezakladá na Biblii. Preto v Preklade nového sveta tento verš znie: „Beda vám, znalci Písma a farizeji, pokrytci, lebo cestujete po mori a po suchej zemi, aby ste urobili jedného prozelytu, a keď sa ním stane, urobíte ho hodným gehenny dvakrát viac, ako ste vy sami.“

  •   Zrozumiteľnosť.Matúšovi 5:3 Ježiš použil výraz, ktorý doslovne znamená „chudobní v duchu“. Keďže toto vyjadrenie je v dnešnej dobe nejasné, v Preklade nového sveta je tento verš preložený tak, aby mu bolo ľahšie rozumieť. Píše sa v ňom: „Šťastní sú tí, ktorí si uvedomujú svoje duchovné potreby, lebo im patrí nebeské kráľovstvo.“

 Okrem toho, že v Preklade nového sveta sa používa Božie meno, že je presný a zrozumiteľný, má aj ďalšiu výhodu: je možné ho získať bezplatne. Vďaka tomu si milióny ľudí môžu čítať Bibliu vo svojom materinskom jazyku, a to aj tí, ktorí by si ju inak nemohli dovoliť.