Naša zvestovateľská činnosť je financovaná hlavne z dobrovoľných darov Jehovových svedkov. Na našich zhromaždeniach sa nerobia zbierky a od členov sa nevyžaduje desiatok. (Matúš 10:7, 8) Ak chce niekto prispieť na našu činnosť, môže svoj dar vhodiť do schránky na miestach, kde sa stretávame. Darcovia zostávajú anonymní.

Naše náklady znižuje to, že nemáme platených duchovných, že nie sme platení za zvestovanie z domu do domu a že miesta, kde uctievame Boha, nie sú honosné.

Všetky dary, ktoré prichádzajú do pobočky Jehovových svedkov, sa využívajú na pomoc obetiam prírodných katastrof, na podporu našich misionárov a cestujúcich starších, na výstavbu miest uctievania v rozvojových krajinách a na tlač a expedíciu Biblií a kresťanských publikácií.

Každý sa môže sám rozhodnúť, či prispeje na úhradu výdavkov svojho zboru, na našu celosvetovú činnosť, alebo na oboje. Každý zbor pravidelne zverejňuje finančnú správu, v ktorej informuje svojich členov o príjmoch a výdavkoch.