Qara amadowa massie

“Dandeemmare Asseemma”

“Dandeemmare Asseemma”

Jarmanete gobbara heedhannotera Ermara dirise 90 meddi yaanno. Ise duucha higge ubbe gaˈnitino daafiranna duucha hinge biso darre gomboonnise daafira, albi gede minunni mine hadhe sabbakke diaffanno. Ise xa ammanase daafira farciˈrate, fiixahonna egentino mannira borrote sokka sokkanno. Erma borreessitannota jawaachishshanno sokka mannu lowo geeshsha baxino; hakko daafira, duucha woyite silke dowwole ‘Tenne wole sokka mamootella soyattanke?’ yaannose. Qoleno batinyu manni ise galatatenna wole ledde sokkannonsa gede xaˈmiˈrate sokka soyannose. Erma togo yitino: “Tenne baala laeemma woyite, hagiidheemma; qoleno sabbaka agureemmakki gede jawaante afiˈreemma.”

Erma geedhinohu batinyu mannirano sokka borreessite sokkanno. Ise togo yitino: “Mitte minaanna shiidhino geercho silke dowwolte, soyommase sokka lowo geeshsha sheshifachishshinoseta kultinoe. Ise soyommase sokka Qullaawu Maxaafise giddo wodhitino; qoleno, duucha woyite hashsha hashsha nabbabbanno. Muli yannara minaanna shiidhinoti wole manchono, soyommase sokka qeesichu kulinoserinni roore kaaˈlitinoseta kultinoe. Isera huluullitannoseti lowo xaˈmo noose daafira, dagge hasaawissaera hasidhino.”

Erma egentinoti, Yihowa Farciˈraasincho ikkitinokkiti wole mancho xeerto gobba hadhuhu gedensaanni, sokka borreessite sokkasera kuˈlitino. Erma togo yitino: “Tini mancho soyommase sokka baala maareekkidhe wodhitino. Ise reyituhu gedensaanni, beettose silke dowwoltue. Tini beetto amasera soyomma sokka baalanta gudisse nabbabbinota kultuehu gedensaanni, iserano Qullaawu Maxaafi aana xintantino sokka borreesse soyemmase gede shaqqillunni kultinoe.”

Erma soqqanshosenni lowo geeshsha hagiirraamete. Ise togo yitino: “Yihowa isira soqqameemma gede xaano jawaante lede aaera eeggifateemma. Xaate minunni mine haˈre soqqame afeemmakkiha ikkirono, dandeemmare asseemma.”