Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Mangistete Addaraashenkera Maa Maa Assinanni?

Mangistete Addaraashenkera Maa Maa Assinanni?

Maa maa assinanniro ati umikki la’’attora koyinsoommohe.