Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawa Maxaafa Xiinxallinseemmohu Hiittoonniiti?

Qullaawa Maxaafa Xiinxallinseemmohu Hiittoonniiti?

Qullaawa Maxaafa mulla xiinxallinseemmohu hiittoonniitiro lai.