Qara amadowa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Qullaawa Maxaafa Xiinxallinseemmohu Hiittoonniiti?

Qullaawa Maxaafa Xiinxallinseemmohu Hiittoonniiti?

Qullaawa Maxaafa mulla xiinxallinseemmohu hiittoonniitiro lai.