Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawa Maxaafa Xiinxalla Hasiissannohu Mayiraati?

Qullaawa Maxaafa Xiinxalla Hasiissannohu Mayiraati?

Qullaawu Maxaafi lowo geeshsha hasiissanno xa’muwara dawaro afi’rate kaa’lannohe gara rosi.