Qara amadowa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Qullaawa Maxaafa Xiinxalla Hasiissannohu Mayiraati?—Wo’ma Viidiyo

Qullaawa Maxaafa Xiinxalla Hasiissannohu Mayiraati?—Wo’ma Viidiyo

Tini viidiyo, Qullaawu Maxaafi huluullitannohe xa’muwara dawaro afi’ratto gede kaa’lannohehu hiittoonniitiro kultannohe.