Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Qullaawa Maxaafa Mulla Xiinxalli

Qullaawu Maxaafi egenno lexxa hasiˈratto? Hatto ikkiro, Qullaawa Maxaafa mulla rosiinseemmo daafira ninke ledo xiinxalli. Aante noo forme wonshite xiinxalla hasiˈrattota kulinke.