Qullaawu Maxaafi egenno lexxa hasiˈratto? Hatto ikkiro, Qullaawa Maxaafa mulla rosiinseemmo daafira ninke ledo xiinxalli. Aante noo forme wonshite xiinxalla hasiˈrattota kulinke.