Qara amadowa massie

Addi Addi Ayyaanna

Qullaawu Maxaafi Gannu Daafira Mayyaanno?

Gannu yannara assinannihu ontu coyi kaimisi maatiro afittoro dhagge ikkahera dandaanno.

Yesuusi Ilaminohu Mamooteeti?

Ganna Sadaasa 29nni ayirrinsannihu mayiraatiro huwati.