Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Agarooshshu Shae  |  Kiiro 1 2017

 AANIIDI QOOLIHA COYI UMO | QULLAAWU MAXAAFINNI KAAˈLO AFIˈRA DANDIINANNI GARA

Niwaawe Baxxissannota Assiˈrate Kaaˈlannori Maati?

Niwaawe Baxxissannota Assiˈrate Kaaˈlannori Maati?

Qullaawa Maxaafa nabbawa ceeˈmishannohenso, baxisannohe? Baxisannohe woy ceeˈmishannohe gede assannohu nabbawatto garaati. Hanni Qullaawa Maxaafa nabbawate hasatto lexxitannohe gedenna hagiirsiissannohe gede kaaˈlannore laˈno.

Addaxxinannitanna huwatate qarrissannokki tiro doodhi. Nabbawatto maxaafi huwatate qarrissannoti biˈree qaalla woˈmitinoha ikkiro, nabbawa baxisannohekkiti egennantinote. Konni daafira, huwatate qarrissannokkitanna rosu wodanikkira coanno gede kaaˈlitannota Qullaawu Maxaafi tiro hasiˈri. Qoleno doodhatto tiro hedo lendikki woy xeinsikki qorophine tirroonnita ikka hasiissannose. *

Yannate uduunnicho horoonsiˈri. Xaa yannara Qullaawa Maxaafa attammoonniha calla ikkikkinni, elekitirooniksete uduunnichinnino afiˈra dandiinanni. Mite Qullaawu Maxaafi tiro interneetete aana nabbawa woy kompiyuterete, taabileetete woy mobayilete aana dirrisiˈne nabbawa dandiinanni. Mite Qullaawu Maxaafi tiro, nabbabbanni nootto haja ledo xaado afidhinota wole Qullaawu Maxaafi qummeeshshuwa, wole agurina wole haammata Qullaawu Maxaafi tiro laˈˈa dandaatto gede assine qixxeessinoonnite. Qullaawa Maxaafa nabbawantenni qaddaˈnoonniha macciishsha hasiˈrittoro, mitu afiinni qixxeessinoonnita macciishsha dandaatto. Batinyu manni doogo haˈranno wote, uduunne hayishshiˈranno wote, woy macciishsha hoolannokkire wolere assanno wote qaddaˈnoonnire macciishsha baxanno. Kuri giddo atera injiitannohe hayyo horoonsiˈra dandaatto.

 Qullaawa Maxaafa xiinxallate kaaˈlanno uduunne horoonsiˈri. Togoo uduunni niwaawekkinni roore horo afiˈratto gede kaaˈlannohe. Qullaawu Maxaafi giddo kulloonni gobbuwa leellishshanno kaartuwa no; togoo kaartuwa nabbabbanni nootto gafira qummi assinoonni bayichi noowa afatenna nabbabbanni noottore roore huwatate kaaˈlitannohe. Tenne metseeterano ikko jw.org yinanni webisayitenke aana fultanno birxichuwa, addi addihu Qullaawu Maxaafi gafi afiˈrino tiro huwatatto gede kaaˈlitannohe.

Addi addi hayyo horoonsiˈri. Qullaawa Maxaafa qaccetenni qaccete geeshsha nabbawa ceeˈmishshannota labbuhero, hasattokki lexxitanno gede roore nabbawa baxisannohe gafinni hanafa dandaatto. Qullaawu Maxaafi giddo kulloonnihu egennamino mannire afa hasiˈrittoro, insare kulanno gafa badde nabbawa dandaatto. “ Qullaawu Maxaafi Giddo Kulloonni Mannire Xiinxalli” yitanno saaxinera Qullaawa Maxaafa xiinxalla dandiinanni doogga kulloonni. Woy mitte hajore kulanno gafa nabbawa woy mitte ikkito woˈmitinote yannate aante garinni nabbawa dandaatto. Kuri doogga giddo mitte woˈnaalte mayira dilaˈˈatto?

^ GUFO 4 Lowo manni Qullaawa Borroti Haaro Alame Tiro garunni tirroonnita, addaxxinannitanna nabbawate qarrissannokkita ikkitinota huwatino. Yihowa Farciˈraasine qixxeessitinota tenne Qullaawu Maxaafi tiro, 130 saˈˈanno afiinni afiˈra dandiinanni. Tenne tiro, jw.org/am yinanni webisayitenna JW Layibirerii yinanni appilikeeshiine aaninni dirrisiˈra dandaatto. Woy Yihowa Farciˈraasine attammoonnita tenne Qullaawu Maxaafi tiro minikkira abbitahera dandiitanno.