Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Agarooshshu Shae  |  Kiiro 1 2017

Qullaawa Maxaafa Garunni Huwata Hooga Qarra Diabbitanno?

Qullaawa Maxaafa Garunni Huwata Hooga Qarra Diabbitanno?

Mitte shiima qaaqqo faabiriku giddonni wiliile fulte guunjote gede gobba woˈmitanna laˈu. Hakkiinni tini qaaqqo faabirika qansoonnihu guunjo fushsharaati yite heddu. Qaaqqo hatto yite hedase muushshi assitankera dandiitanno. Ikkollana, mito coye garunni huwata hooga heeshshonke gawajjitara dandiitanno. Lawishshaho, kiniine egemmineemmo gara kulanno woraqata yaannokkita yine nabbawa lowo gawajjo abbitara dandiitanno.

Ayyaanaamittete coye garunni huwata hooga isinni roore gawajjitara dandiitanno. Lawishshaho, mitu manni Yesuusi rosiisino roso garunni dihuwatino. (Yohaannisi 6:48-68) Kuni manni lede afate woˈnaala agure, Yesuusi rosiisinore baala facci asse agurino. Hige ma assinanni! Lowori gate bainonsa.

Biddishsha afiˈrate Qullaawa Maxaafa nabbawatto? Hatto ikkiro dancha assootto. Kayinni miteekkite nabbawoottore garunni huwatittokkilla gatatto? Batinyu manni nabbawinore garunni dihuwatanno. Hanni mannu duucha wote garunni huwatannokkita sase hedo laˈno.

  • Mitu manni Yesuusi “lubbonna maala gaannaamete . . . huna dandaanno Magano waajje” yee coyiˈrino qaale garunni dihuwatanno. (Maatewoosi 10:28) Insa Maganu bushuulle gaannamete giiranni giire qorichishanno yee hedanno. Kayinni Qullaawu Maxaafi ‘reyitinori mittoreno affannokkita’ xawise kulanno daafira reyino manna banxireno assineenna dixissannonsa. (Rosiisaancho 9:5) Qoleno Qullaawu Maxaafi “Maganu baxille” ikkinotanna Isi manna giiranni shetisannokkita kulanno. (1 Yohaannisi 4:8; Ermiyaasi 7:31) Qullaawu Maxaafi giddo “Gaannaame” yine tirroonnihu Geheena yaannohu Giriikete Afii qaali gudisire baˈˈa yitanno tiro afiˈrinoho. Konni daafira hegere heeshsho afiˈneemmoronna teˈee murannohu Magano ikkino daafira iso waajja hasiissannonke.

  • Uulla giiratenni giirante baˈannoni?

    Mitu manni “kalqete aana ikkannori baalunku yanna afiˈrino, ilamate yanna no; reyate yanna no” yaannoha qullaawu ayyaaninni borreessinoonni qaale garunni dihuwatanno. Konnira Maganu mittu mittunku manchi reyanno barra murino yee hedanno. (Rosiisaancho 3:1, 2) Ikkollana kuni qummeeshshi ilamanna reya noore ikkitinotanna reyannokki manchi nookkita leellishannoho. Qoleno Maganu Qaali doodhineemmo doorshi dironke seedisara woy haransara dandaannota kulanno. Lawishshaho, Qullaawu Maxaafi “Kaaliiqa [“Yihowa,” NW] waajja diro seedissanno” yaanno. (Lawishsha 10:27; Faarso 90:10; Isayaasi 55:3) Hiittoonni? Lawishshaho, Maganu Qaale ayirrinseemmoha ikkiro, dimbanna amanyoote bainore assa lawinohu gara ikkinokki assootiwiinni xeertiˈneemmo.—1 Qorontoosi 6:9, 10.

  • Mitu manni Qullaawu Maxaafi iiminna uulla “giirate qixxaabbe agartanno” yaannota noo gedeenni tidhe Maganu uullanke hunaraati yee hedanno. (2 Pheexiroosi 3:7) Kayinni Maganu uulla horo baˈannokkita coyiˈrino. Maganu ‘baatto xintise aana kaajjishe uurrisino; [baattono] horontanni dishashshafantanno.’ (Faarso 104:5; Isayaasi 45:18) Giiratenni giirantinohu gede ikkite hegerera baˈannoti tenne busha alameeti ikkinnina heeˈnoommo pilaaneete diˈˈikkitino. Iima yaanno qaale noo gedeenni tirriro, gordo, beeddahe woˈmitino iima woy Maganu heeˈranno bayicho riqiwara dandaanno. Kuri giddo mittuno dibaˈˈanno.

MANNU MITO WOTE QULLAAWA MAXAAFA GARUNNI HUWATANNOKKIHU MAYIRAATI?

Aleenni laˈnummo lawishshuwa leellishshannonte gede, duucha wote mannu Qullaawu Maxaafinni nabbawinore garunni dihuwatanno. Kayinni Maganu kuni ikkara fajjinohu mayiraati? Mitu manni togo yee hedara dandaanno: ‘Maganu taalle nookki hayyichanna egennaamo ikkina, xawe leellanno garinni borreessinoonnihanna  baalunku manni huwata dandaanno maxaafa uyinonkekkihu mayiraati?’ Hanni mannu duucha wote Qullaawa Maxaafa garunni huwatannokkiha sase korkaata laˈno.

  1. Qullaawa Maxaafa qixxeessinoonnihu shooshaqunna rosa hasiˈranno manni huwatanno garinniiti. Yesuusi Annisira togo yiino: “Gordunna baattote Mooticha Annaˈya, konne coye egennaammahonna hayyoollete maaxxe affinokkirira [“qaaqquulleho,” NW] leellishootto daafira galaxxeemmohe.” (Luqaasi 10:21) Qullaawa Maxaafa borreessinoonnihu gara ikkitino lao noonsa manni callu huwatanno gede assineeti. Duucha wote “egennaammahonna hayyoolete” naaxxate akati heeˈrannonsa daafira, insa Qullaawa Maxaafa garunni huwata hooggara dandiitanno. Qullaawa Maxaafa ‘qaaqqullunnite’ gedee laonni nabbabbannori yaano shooshaqootunna rosa halchitannori Maganu sokka garunni huwata dandiitanno. Ee, Maganu Qullaawa Maxaafa hayyotenni qixxeessino!

  2. Qullaawa Maxaafa qixxeessinoonnihu konne maxaafa huwatate Maganu kaaˈlo hasiˈranno manniraati. Yesuusi mannu isi rosiisinore gudise huwatate kaaˈlo hasiissannonsata coyiˈrino. Tenne kaaˈlo afiˈra dandaannohu hiittoonniiti? Yesuusi togo yiino: “Anniˈya ane suˈminni soyannoˈnehu jawaachishannohu Qullaawu Ayyaani . . . baalankare rosiisannoˈne.” (Yohaannisi 14:26) Konni daafira Maganu mannu Qullaawa Maxaafa nabbawe huwata dandaanno gede qullaawa ayyaanasi yaano wolqasi aanno. Maganu Isi kaaˈlo afiˈra hasiˈrannokki mannira kayinni qullaawa ayyaanasi diaannonsa; konnira insa duucha wote Qullaawa Maxaafa garunni huwata didandaanno. Qoleno qullaawu ayyaani, roore egenno noonsa Kiristaana Qullaawa Maxaafa roore huwata hasiˈranno manna kaaˈlanno gede kakkayisanno.—Soqqamaasinete Looso 8:26-35.

  3. Mannu mite Qullaawu Maxaafi hedo huwata dandaannohu Maganu murino yanna iillitanno wote callaati. Lawishshaho masaalaanchu Daanieelira albillitte ikkannore borreessanno gede kulloonnisi. Isira sokkaanchu togo yiinosi: “Daanieeli, kalqete alame goofimarchi geeshsha maxaafa cuffe maattama aanaho gani.” Lowo xibbe diro batinyu manni Daanieeli maxaafa nabbawinoha ikkirono, garunni huwata didandiino. Daanieeli umisi borreessinori giddo mito coye dihuwatino. Isi maaxikkinni, “macciishshoommo; ikkollana wodancha didandoommo” yee coyiˈrino. Maganu murino yanna iillituta kayinni mannu Daanieeli borreessinota Maganu masaalo garunni huwata dandiino. Sokkaanchu Daanieelira togo yiino: “Daanieeli, goofimarchu iilla geeshsha maxaafa cunfe maattama aanaho gannoonnina, ati keerunni haˈri.” Maganu sokka wodancha dandaannohu ayeti? ‘Haxawarrootu diwodanchitanno; wodancha dandiitannori egennaamma [“wodanchitannori,” NW] callaho.’ (Daanieeli 12:4, 8-10) Konni daafira Maganu, isi murino yanna iillita geeshsha mite Qullaawu Maxaafi hedo dixawisanno.

Yihowa Farciˈraasine mite Qullaawu Maxaafi hedo garunni huwata hooggino yanna no? Ee no. Kayinni Maganu murino yanna iilliteenna coyi xawinsata mittoreno xiixantukki hedonsa biddi assidhino. Insa Kiristoosi rosiiseennansa shooshanqetenni hedonsa biddi assidhinote Yesuusi soqqamaasine faale hadhanno.—Soqqamaasinete Looso 1:6, 7.

Shiima qaaqqora guunjote daafira nooseti gara ikkitinokki hedo hakkeeshshi geeshsha qarra afidhinota ikka hooggara dandiitanno. Qullaawu Maxaafi roso garunni huwata kayinni lowo geeshsha hasiissannote. Qullaawu Maxaafi sokka mittu mittunku manchi umisi sharronni calla huwatannota diˈˈikkitino. Konni daafira nabbawattore huwatate kaaˈlo hasiˈri. Qullaawa Maxaafa gara ikkitino laonni xiinxallitannore, Qullaawa Maxaafa huwatate Maganunnihu qullaawu ayyaani kaaˈlo hasidhannorenna heeˈnoommohu Maganu Qullaawa Maxaafa albinni roore huwantammora hasiˈranno yannara ikkinota ammantannore hasiˈri. Yihowa Farciˈraasine shiqqe hasaawisi, woy jw.org/sid yinanni webisayite aana noota seekkine xiinxalline qixxeessinoonni borro nabbawi. Qullaawu Maxaafi togo yaanno: ‘Egennote widira woxarati; hatto assittoro Maganu coye seekkite afatto.’—Lawishsha 2:3-5.