Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

Hasaawu Bitima

Hasaawu Bitima

ATERA MA LAWANNOHE?

Qullaawu Maxaafi yanna saˈinohonso, xaa yannarano kaaˈlannoho? Qullaawu Maxaafi umisi togo yaanno: ‘Qullaawa Borro baala Maganunnihu Qullaawu Ayyaani kulanna borreessinoonnitenna kaaˈlitannote.’2 Ximootewoosi 3:16, 17.

Tini Agarooshshu Shae, Qullaawu Maxaafinni afiˈnannita mite hayyonna Qullaawa Maxaafa nabbambe kaaˈlo afiˈra dandiinanni gara kultanno.