Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Agarooshshu Shae  |  Sadaasa 2015

 AANIIDI QOOLIHA COYI UMO | QULLAAWU MAXAAFI YAANNORE HUWATA DANDAATTO

Qullaawa Maxaafa Huwatate Kaaˈlo Afiˈra

Qullaawa Maxaafa Huwatate Kaaˈlo Afiˈra

Hanni konni albaanni afoottokki gobba hadhe noottohu gede assite hedi. Hakko xaadatto manni, budinsa, sagalensanna horoonsidhanno woxi atera wosincho ikkannohe. Hakko daafira, umi qara caaccaawattoha ikkara dandaanno.

Qullaawa Maxaafa umo nabbawa hanafatto woteno hattoo hedo macciishshantahera dandiitanno. Qullaawa Maxaafa nabbawatto wote afoottokkita hundi alame haˈroottohu gedeeti. Hakkiicho Filisxeeme yinanni manninni xaadatto, rosoottokki budi lawishshaho, ‘uddano daddarrate’ budi noota afatto; qoleno menna yinanni sagalerenna diraakima yinannite hundi saantere rosatto. (Wolapho 16:31; Iyyaasu 13:2; 2 Saamueeli 3:31; Luqaasi 15:9) Kuni baalunkuri gurcheessahera dandaanno. Afoottokki gobba haˈratto wote daaˈˈachishannohe manni hasiisannohente gede, kuri coyibba daafirano xawise kulannohe manna afiˈrittoro dihagiidhatto?

HUNDI YANNARA NOO KAAˈLO

Qullaawa Borro 16ki sani K.A. umo borreessama hanaffu yannanni kayise, mannu qullaawa borro huwatanno gede kaaˈlinanni keeshshinoonni. Lawishshaho, umihu Isiraeelete sooreessi Muse borreessantino higge mannaho ‘xawisino.’—Marro 1:5.

Mitu tonnu sani gedensaannino, Qullaawa Borro dancha gede asse rosiisanno manni no. Lawishshaho 455 K.A., Yerusaalamete katamira gudumaaleho lowohu Yihudu manni gamba yiino; gamba yiino manni giddo batinyu qaaqquulli no. Hakkiicho Qullaawa Borro rosiisaano Maganu higge amadino maxaafa “qoonqonsa gotti assite nabbabbu.” Ikkollana insa assitinohu konne calla diˈˈikkino. Insa “mannu nabbambanni heeˈnoonni coye huwatanno gede kaaˈlitino.”—Nehimiya 8:1-8.

Ontu sani gedensaanni, Yesuusi Kiristoosino konne rosiisate looso loosino. Isinni rooru manni isi rosiisaancho ikkinota afino. (Yohaannisi 13:13) Isi lowo dagano ikko mitto mancho rosiisino. Mitte hige Yesuusi egennantinota Ilaalu Sibikate batinyu manni gamba yiinowa sabbakino; hakkiinni “gamba yiino manni rosiisanno gara lae dhagge assiˈrino.” (Maatewoosi 5:1, 2; 7:28) Yesuusi 33 M.D. badheessu woggara, lame rosaanosi Yerusaalamete mule nooha mitto qacha hadhanna doogote ‘Qullaawa Borro tittire kulinonsa [“seekke xawisinonsa,” lekkaalliidi qaagiishsha].’—Luqaasi 24:13-15, 27, 32.

Yesuusi rosaanono Maganu Qaale rosiissannoreeti. Mitte hige silxaane noosihu mittu Itophiyu manchi Qullaawa Borroha mitto gafa nabbawanni no. Filiphoosi yinannihu mittu rosaanchi isiwa shiqe, “Nabbabbanni noottori leellannohe?” yee xaˈmisi. Itophiyu manchino, “Kulannoehu nookkiha mamiinni leellannoe?” yee qoli. Hakkiinnino Filiphoosi nabbawanni noo gafi mayi tiro afiˈrinoro xawise kulisi.—Hawaariyaatete Looso 8:27-35.

YANNANKERA AFIˈNANNI KAAˈLO

Hunda heedhinori Qullaawu Maxaafi rosiisaanonte gede, yannankera Yihowa Farciˈraasineno alamete deerrinni 239 gobbara Qullaawa Maxaafa rosiissanni no. (Maatewoosi 28:19, 20) Lamalate kiiro honse miliyoone saˈˈanno manna Qullaawa Maxaafa huwatanno gede kaaˈlitanno. Qullaawa Maxaafa rosannohu konni manni giddo batinyu alba Kiristinnu ammaˈno harunsannokkiho. Tenne xiinxallora woxe baaxxa dihasiissanno; qoleno xiinxallinsanni manchi qaera woy wole injaannosi bayicho xiinxallisa dandiinanni. Mitu manni isinni kompiyutere woy wole togoo uduunne horoonsiˈre silketenni woy viidiyote widoonni xiinxallanno.

Tenne qixxaawo horoonsiˈra dandaatto gara ledde afate Yihowa Farciˈraasine giddo mittu ledo xaadde hasaawi ballo. Tenne assakki Qullaawu Maxaafi huwatate qarrisanno maxaafa ikkikkinni ‘danchu loosi baalunkura qajeelte woˈmunni woˈma ikkado ikkatto gede rosiisate, boroorate, coye suwisate, hattono keeraanchimmatenni seejjate kaaˈlannota’ buuxatto gede assitannohe.—2 Ximootewosi 3:16, 17.