Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

Agarooshshu Shae  |  Sadaasa 2015

Xabbe Leeltannota Qullaawu Maxaafi Tiro

Xabbe Leeltannota Qullaawu Maxaafi Tiro

“Maganu qaali heeshsho nooho.”—IBI. 4:12.

FAARSO: 37, 116

1. (a) Maganu Addaamira hiittoo looso uyinosi? (b) Hatte yannanni kayise Maganu manni afoo horoonsiˈranni noohu hiittoonniiti?

MAGANU YIHOWA mannu oosora coyiˈrate dandoo woy afoo elto asse uyinonsa. Maganu Addaami Edenete kaashshu basera wori gedensaanni, looso uyinosi. Hakku loosi saadate suˈma fushshate; konne assate Addaami coyiˈrate dandoosi horoonsiˈra hasiissinosi. Addaami baalante saadara malino suˈma fushshate hedatenna huwatate dandoosi horoonsiˈrino. (Kal. 2:19, 20) Hatte yannanni kayise, Maganu manni Yihowa guwisiˈratenna fajjosi wolu mannira egensiisate coyiˈrate dandoonsa woy afoo horoonsiˈranni keeshshino. Muli yannara, lowo manni Yihowa afanno gede kaaˈlate Maganu soqqamaano Qullaawa Maxaafa tirate tenne eltonsa horoonsidhino.

2. (a) Haaro Alame Qullaawu Maxaafi Tiro Komite loosinsa yannara harunsitino biddishshuwa hiikkuriiti? (b) Konni birxichira maa ronseemmo?

2 Xaa yannara lowo kume ikkitannoti Qullaawu Maxaafi tiro no; ikkirono, baalanti tiro hundi borrora noo sokka garunni sayissanno deerri addi addiho. Haaro Alame Qullaawu Maxaafi Tiro Komite 1940 balla, tirote loosira kaaˈlitanno biddishshuwa fushshitino; tenne biddishshuwa 130 saˈˈanno afiinni Qullaawa Maxaafa tirate harunsinanni keeshshinoonni. Kuri biddishshuwa aante nooreeti: (1) Maganu suˈmi Qullaawa Borro giddo bayichosi higanno gede assine qulleessa. (Maatewoosi 6:9 nabbawi. *)  (2) Dandaami deerrinni, hunda ayyaanunni borreessantino borrora noo hedo noo gedeenni tira; noo gedeenni (woy qaale qaalunni) tira sokka teeˈlitanno gede assitannoha ikkiro kayinni hedo sayisa. (3) Nabbawate baxissannota ikkitanno gede huwatate qarrissannokki qaalla horoonsiˈra. * (Nehimiya 8:8, 12 nabbawi. *) Hanni 2013nni haaroonsine qixxeessinoonnita Ingilizete afiitanna wolu afiinni fultinota Haaro Alame Tiro qixxeessate kuri biddishshuwa horoonsiˈnoonni gara laˈno.

MAGANU SUˈMA AYIRRISA

3, 4. (a) Tetiragraamateni yinanni fidalla amaddinoti hunditi angatenni borreessinoonni borro hiikkuriiti? (b) Qullaawa Maxaafa tirinohu batinyu manni Maganu suˈma ma assino?

3 Hunda angatenni borreessantinota Ibirayisxete afiita Qullaawa Borro lawishshaho Reyote Baari Xaaxo xiinxallitanno fullahaano, Maganu suˈma riqibbannoti Tetiragiramateni yinanniti shoole Ibirayisxete fidalla duucha basera noo gara laˈe dhagge assidhanno. Maganu suˈmi hunda angatenni borreessantinote Ibirayisxete afii borrora calla ikkikkinni layinki sani K.A. kayise umi sani M.D. geeshsha heedhinote mite Girikete afii Septujente giddono no.

4 Maganunnihu gillete suˈmi Qullaawu Maxaafi giddo noota buuxissanno taje nooha ikkirono, Qullaawa Maxaafa tirannohu batinyu manni qullaawa Maganu suˈma gudise fushshe hoolino. Girikete Afii Qullaawa Borrota Haaro Alame Tiro 1950nni qixxeessinihunni lamu diri gedensaanni, Rivayizid Istaandardi Verzhini yinanni tiro fultino. Hatti tiro, 1901nni qixxaabbinoti Ameerikani Istaandardi Verzhini yinanni tiro harunsitino wodho harunsa agurte, Maganu suˈma fushshite hooltino. Mayira? Hatte tirora bitimaho noo hedo togo yitanno: “Mittu callichu Maganira addiha gillete suˈma horoonsiˈra . . . alame woˈmate noote Kiristaanu Beetekiristaanera horonta dihasiissannote.” Hakkuyi gedensaanni Ingilizete afiinnino ikko wolu afiinni Qullaawa Maxaafa tirinohu batinyu manni tenne faale harunsino.

5. Maganu suˈma Qullaawu Maxaafi giddo basesira eessa hasiissannohu mayiraati?

5 Qullaawa Maxaafa tirtannori Maganu suˈma fushshite hoolansa qarra afidhinoni? Tirote loosira fullahino manchi, borrote qixxeessaanchi hedonna hasatto huwata hasiissannosita afino; hakko daafira tirote loososi loosannohu qixxeessaanchu hedo garinniiti. Kiirre tunqannikkiti Qullaawu Maxaafi qummeeshshuwa, Maganu suˈmi hasiisannoha ikkinotanna qullaawa hasiissannosita leellishshanno. (Wol. 3:15; Far. 83:18; 148:13; Isa. 42:8; 43:10; Yoh. 17:6, 26; Looso 15:14) Qullaawu Maxaafi Qixxeessaanchi Maganu Yihowa, Qaalesi borreessituri suˈmasi horoonsidhanno gede ayyaanasi uyinonsa. (Hiziqeeli 38:23 nabbawi. *) Angatenni borreessinoonnite hundi borro giddo lowo kume ikkitanno basera nooha Maganu suˈma fushshe hoola, Qullaawu Maxaafi Anna ikkinoha Magano ayirrisa hoogate.

6. Haaroonsine qixxeessinoonnite Haaro Alame Tiro giddo wole lee basera Maganu suˈma eessinoonnihu mayiraati?

6 Maganu suˈma Qullaawu Maxaafi giddo basesira eessa hasiissannota buuxissanno taje lexxitannilla no. Haaroonsine 2013nni qixxeessinoonnite Haaro Alame Tirora Maganu suˈmi 7,216 basera no; 1984nni fultino tirora noohano agurranna wole 6 basera konne suˈma eessinoonni. Lende eessinoonni base giddo onte, 1 Saamueeli 2:25; 6:3; 10:26; 23:14, 16 noote. Tenne ontente basera Maganu suˈma qolle eessinanni gede assinohu qaru korkaati, Ibirayisxete afiite Maasooreeti borrora 1,000  saˈˈanno diri albaanni qixxaabbinoti Reyote Baari Xaaxo tenne qummeeshshuwa aana konne suˈma amaddinota ikkaseeti. Qoleno, Mesaafinti 19:18 aana mitte basera qolle eessinoonnihu angatenni borreessinoonnita hundi borro lende xiinxallinihu gedensaanniiti.

7, 8. Yihowa yinanni suˈmi mayi tiro afiˈrino?

7 Addu Kiristaani Yihowa suˈmi lowo tiro afiˈrinoha ikkinota huwatino. Haaroonsine 2013nni qixxeessinoonnite Haaro Alame Tirora noo guwuurshi, tenne hajo daafira taashshinoonni mashalaqqe amadino. Haaro Alame Qullaawu Maxaafi Tiro Komite, Maganu suˈmi hawahi yaannohu Ibirayisxete qaalinni haaˈnoonniha ikkinota huwattino; konni suˈmi tiro “Ikkanno Gede Assanno” yitannote. * Alba fultino borronke tini tiro Wolapho 3:14 ledo xaado afidhinota xawissino; qummeeshshu, “Ikka Hasiˈreemmore Ikkeemmo” yitanno hedo amadino. Hakko daafira 1984nni fultinote Haaro Alame Tirora, kuni suˈmi “coyiˈrino qaale wonshate isi ikka hasiissannosire ikkanno” yitanno tiro afiˈrinota kulloonni. * Ikkollana, 2013nni haaroonsine fushshinoonni tirora noo guwuurshi togo yee xawisanno: “Yihowa yinanni suˈmi tenne tirono afiˈrinoha ikkirono, Yihowa umisi ikka hasiˈrannore calla xawisannoha diˈˈikkino. Kuni suˈmi Yihowa hedinore wonshate kalaqosino ikka hasiissannonsare baala ikkitanno gede assannotano leellishannoho.”

8 Yihowa kalaqosi isi hasiˈranno gede ikkitanno gede assanno. Maganu suˈmisi tiro ledo sumuu yaanno garinni, Nohi markaawe loosannoha ikkanno gede, Baasilieeli fullahino ogeessa, Geediooni jawaata olamaancho, hattono Phaawuloosi dagate hawaariyaaticha ikkanno gede assino. Ee, Maganu suˈmi mannisira lowo tiro afiˈrinoho. Haaro Alame Qullaawu Maxaafi Tiro Komite konne suˈma Qullaawu Maxaafi tironsa giddora qolte eessitinohu iseraati.

9. Qullaawa Maxaafa duuchu afiira qolle tirate diinaggaambe loonsanni heeˈnoonnihu mayiraati?

9 Haaro Alame Tiro 130 saˈˈanno afiinni qixxaabbino; tenne baalante tirora Maganu suˈmi qullaawa borro giddo noo bayichisiwa higanno gede assine kuni suˈmi ayirranno gede assinoonni. (Milkiyaasi 3:16 nabbawi. *) Yannankera Qullaawa Maxaafa tirtannori kayinni, Maganu suˈma fushshite hoolte hakko bayicho “Mooticha” yaannoha woy qooxeessinsa magani suˈma eessansa rosantinota ikkitino. Yihowa Farciˈraasinehu Aliidi Bisi Maganu suˈmi ayirranno gede assitannoti Qullaawu Maxaafi tiro, dandaami deerrinni wolu batinyu afiinni qixxaabbanno gede assate diinaggaawe loosanno gede assinohu mittu korkaati konneeti.

XABBE LEELTANNOTANNA SOKKA GARUNNI SAYISSANNO TIRO

10, 11. Haaro Alame Tiro wolu afiira qolte tirtannote mite gaamora qarra ikkinonsahu mitu coyi hiikkoonneeti?

10 Ingilizete afiita Haaro Alame Tiro wolu afiira tirri yannara qarrisinohu batinyu coyi no. Lawishshaho, albiti Ingilizete afiiti Haaro Alame Tiro, Ingilizete afiite wole Qullaawu Maxaafi tiro gede Mekibibi 9:10 nna wole hattoo qummeeshshuwa aana “Shiooli” yaannoha Ibirayisxete qaale amaddino. Hakku qummeeshshi alba togo yaanno: “Haˈrattowa Sioolete giddo loosuno, somuno, egennono ikko hayyo dino.” Hakko daafira, Haaro Alame Tiro wolu afiira tirtannote batinye gaamora aante noo coyibba qarra ikkitinonsa: Rooru manninsa “Sioole” yaanno qaale diafino, kuni qaali qaallate tiro amaddino maxaaffansa giddo dino, woy mitu mannira isinni bayichu woy gobbate suˈma lawannonsa. Konninni kainohunni, addi additi tirote gaamo “Shiooli” yaannoha Ibirayisxete qaalenna addaarro tiro afiˈrinoha “Heedisi” yaannoha Girikete qaale “Waamma” yite tirtanno gede fajjinoonni.

 11 Qoleno, nefeshi yaannoha Ibirayisxete qaalenna pisihi yaannoha Girikete qaale “lubbo” yee tira mitu afiira qarra kalaqqino. Hiitto? Mitu afiinni “lubbo” yaanno qaali, mannu bisi giddo noorichooti yitanno sokka sayisanno. Tini qolte, ‘lubbote’ yaa mancho umosi ikkikkinni reyinanni wote fulte hadhanno ekeraati woy wole hattoo coyeeti yine hendanni gede assitara dandiitanno. Tenne gatisate, “lubbo” yaanno qaale albite Haaro Alame Tirora guwuurshaho kulloonni tirosi ledo sumuu yaanno garinni, bayichu bayichu garinni addi addi qaale horoonsiˈne tirranni gede fajjinoonni. Ee, tenne tiro huwatate qarrissannokki qaalla horoonsiˈne qixxeessate woˈnaalloonni, hattono kaaˈlitanno mashalaqqe lekkaalliidi qaagiishshira worroonni.

12. Haaroonsine 2013nni qixxeessinoonnite Haaro Alame Tiro giddo biddi assinoonniti mite coyibba hiikkuriiti?

12 Addi additi tirote gaamo xaˈmitino xaˈmuwa, wole Qullaawu Maxaafi qaallano gara ikkitinokki sokka sayissara dandiitanno yine hendanni gede assitino. Hakko daafira, Wocawaaro 2007nni, Aliidi Bisi Ingilizete afii tiro haaroonsine qixxeessinanni gede fajjino. Tenne tiro haaroonsine qixxeessini yannara, Qullaawa Maxaafa tirtannoti batinye gaamo xaˈmitinota lowo kume ikkitanno xaˈmuwa laˈnoonni. Yannankera mannu horoonsiˈra agurinota Ingilizete afii qaalla fushshine hoolle xaa yanna qaalla eessinoonni; qoleno xabbe leeltannotanna huwatate qarrissannokkita hattono gara ikkitino sokka sayissanno qaalla horoonsiˈrate lowo geeshsha sharrammoonni. Wolu afiiti tirote gaamo assitinore harunsa Ingilizete afii tiro gamaxate woy roore seekkate kaaˈlitino.—Law. 27:17.

LOWO GEESHSHA NAANDOONNI TIRO

13. Haaroonsine 2013nni qixxeessinoonnita Haaro Alame Tiro daafira mannu mayino?

13 Ingilizete afiinni haaroonsine qixxeessinoonnita Haaro Alame Tiro mannu ma garinni laˈˈanni no? Lowo kume ikkanno manni tenne tiro baasa naadinota kulate Birukiliini nootera Yihowa Farciˈraasinete qara biirora sokka borreesse soyino. Mitte rodoo borreessitinoti aante noo sokka lowo roduuwi hedo ledo sumuu yitannote: “Qullaawu Maxaafi lowo waaga afiˈrinohu seesu uduunni woˈminote lowo saaxine gedeeti. Haaroonsine 2013nni fushshinoonni tironni Yihowa coyiˈrinore seekkine nabbawa, mitto mittonka seesu uduunnicho danasi, coˈimmasi, hattono biinfillesi daaˈˈantanni qonqolchine laˈˈate gedeeti. Huwatate qarrisannokki garinni qixxaabbinoti tini Qullaawa Borro, albinni roore Yihowa afeemma gede kaaˈlitinoe; Yihowa, angasinni hanqafe amadeˈˈe jawaachishshanno borrosi nabbawanni nooe anniˈya gede ikkinoe.”

14, 15. Ingilizete afoono agurranna, wolu afiinni qixxaabbinota Haaro Alame Tiro daafira mannu mayino?

14 Wole afoo coyiˈranno mannino qaalinsanni fultinota  Haaro Alame Tiro baasa naadino. Bulgaariyaho, Soofiya yinanniwa heeˈrannohu mittu jawu manchi Bulgaariyu afiinni fultino tiro daafira togo yiino: “Qullaawa Maxaafa lowo diro nabbawanni keeshshoommoha ikkirono, tenne gede huwatate qarrissannokkitanna nabbambanni heeˈneenna wodana kakkayissanno tiro nabbawe diegennoommo.” Mitte Albaaniyu gobba rodoo Haaro Alame Tiro ise coyidhanno afiinni fulteenna adhitu gedensaanni togo yitino: “Maganu Qaali Albaaniyu afiinni hiitto baxisanno! Yihowa uminke afiinni ninke coyishiishasi lowo ayirrinyeeti!”

15 Batinye gobbuwara Qullaawa Maxaafa hidha shota diˈˈikkitino, qoleno hawa gede diafiˈnanni; hakko daafira Qullaawa Maxaafa afiˈra lowo eltooti. Ruwaandu gobbanni daggino rippoorte togo yitino: “Lowo diro, roduuwu xiinxallissannohu batinyu manni Qullaawu Maxaafi noonsakki daafira ayyaanaamittetenni dilophino. Qooxeessaho noo beetekiristaane qixxeessitinoha hidhateno anga diassitannonsa. Qoleno, duucha wote mite qummeeshshuwa tiro xabbe dileeltannonsa; tinino lophonsa dunkissino.” Haaro Alame Tiro insa afiinni fultuta kayinni lowori soorramino. Shoole wedella ooso nooti mitte maate togo yitino: “Konne Qullaawa Maxaafa afiˈnoommo daafira Yihowanna ammanaminohanna wodanaamo borojjicho lowo geeshsha galanteemmonsa. Buxane ikkinoommo daafira maatenke giddo noohura mittu mittunkura Qullaawa Maxaafa hidhine dianfeemmo. Xa kayinni ninke mittu mittunkura Qullaawu Maxaafi noonke. Yihowara galatu noonke daafira, Qullaawa Maxaafa maatete deerrinni barru baala nabbambeemmo.”

16, 17. (a) Yihowa mannisira maa halchanno? (b) Maa assate murciˈre kaˈˈa hasiissannonke?

16 Albillitte, haaroonsine qixxeessinoonniti Haaro Alame Tiro wolu afiinnino fultanno. Sheexaanu konne looso uurrisate woˈnaalanno; ikkirono Yihowa mannisi baalunku isi huwatate qarrisannokki afiinni coyiˈranna macciishshara hasiˈrannota dihuluullammeemmo. (Isayyaasi 30:21 nabbawi. *) “Wayi woˈme baara diwannonte gede, Yihowa afano uulla woˈmitanno” yanna dagganno.—Isa. 11:9.

17 Yihowa suˈmi ayirranno gede assitannota Qullaawu Maxaafi tironna isi uyinonketa wole baalanta elto seekkine horoonsiˈno. Isi Qaalisi widoonni barru baala hasaawisannonke gede assiˈno. Yihowa gawalo nookki wolqa noosi daafira huuccattonke hixamanye macciishsha dandaanno. Konni garinni isi ledo hasaawanke iso albinni roore anfeemmo gedenna isira noonke baxillino lexxanno gede assitanno.—Yoh. 17:3.

“Yihowa uminke afiinni ninke coyishiishasi lowo ayirrinyeeti!”

^ GUFO 2 Maatewoosi 6:9: “Iima heeˈratto Annanke, suˈmikki qullaawo.”

^ GUFO 2 Haaro Alame Tirora nooha Guwuursha A1 nna Onkoleessa 1, 2008 Agarooshshu Shaera (Amaaru Afoo) fulinoha “Dancha Qullaawu Maxaafi Tiro Doodha Dandaattohu Hiittoonniiti?” yaanno birxicho lai.

^ GUFO 2 Nehimiya 8:8, 12: “Halaalaanchu Magani Higge amadino maxaafa qoonqonsa gotti assite nabbabbu; qolteno yaannore xawissenna tittirte kultu; konni garinni mannu nabbambanni coye huwatanno gede kaaˈlitu. Konnira mannu baalunku itara, agara, sagale beehe wolootaho soyaranna hagiidhara haˈri; korkaatuno kulloonninsa qaale huwatino.”

^ GUFO 5 Hiziqeeli 38:23: “Hattee yannara aneneeto gotti gotti asseemmo, hattono aneneeto qullaawa asseemmo, qoleno batinye daga albaanni aneneeto egensiiseemmo; insano ani Yihowa ikkoommota hakkawote affanno.”

^ GUFO 7 Tennera sumuu yitannori baalanta fullahaano ikkano hoogguro, mite xiinxallote maxaaffa kuni suˈmi tenne tiro afiˈrinota kultanno.

^ GUFO 7 Xawishshu Ledo Qixxaabbinote Qullaawa Borrote Haaro Alame Tirora (Ingilizete Afoo) qool. 1561 Guwuursha 1A hunda nooha “Maganu Suˈma Ibirayisxete Afiite Qullaawa Borro Giddo” yaanno birxicho lai.

^ GUFO 9 Milkiyaasi 3:16: “Hatte yannara Yihowa waajjitannori insa insaneewa mittu mittunku ledosi noohu ledo hasaawi; Yihowano macca wore macciishshi. Qoleno Yihowa waajjitannoriranna suˈmisi daafira hiincitannorira qaagooshshu maxaafi albasiinni borreessami.”

^ GUFO 16 Isayyaasi 30:21: “Qiniitira higge haˈra hasiissuhero woy gurara higge haˈra hasiissuhero, maccakki badhekkiinni, ‘Doogo tenneetina, kawaanni higge haˈri’ yitanno huuro macciishshitanno.”