Qara amadowa massie

Cinaanchu doorshiwa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Sidaamu Afoo

AGAROOSHSHU SHAE Bocaasa 2015 | Maganu Ola Olammannita Baxanno?

Qullaawu Maxaafi tenne xaˈmora qolanno dawaro dhagge ikkitahera dandiitanno.

AANIIDI QOOLIHA COYI UMO

Maganu Ola Olammannita Baxanno?

Hundi waro, Maganu mannisi ola olamanno gede kulino. Gedensoonni kayinni, Yesuusi mannu diinnansa baxanno gede rosiisino. Soorramino coyi maati?

AANIIDI QOOLIHA COYI UMO

Hundi Waro Maganu Ola Laˈˈanno Gara

Maganu fajjino ola bande anfanni gede assannohu sasu qaru coyi no.

AANIIDI QOOLIHA COYI UMO

Umi Xibbi Diro Maganu Ola Laˈˈanno Gara

Maganu ola laˈˈanno gari soorraminokkiha ikkirono, soorramino coyi noota leellishannori ikkino.

AANIIDI QOOLIHA COYI UMO

Yannankera Maganu Ola Laˈˈanno Gara

Muli yanna giddo, Maganu ola baalanka hunanno ola abbanno.

Qaaqquulleˈne Yihowara Soqqantanno Gede Qajeelse

Yesuusi rosiisanno yannara harunsinoti sase akatta qaaqquulleˈne qajeelsate baasa kaaˈlitannoˈne.

Wedella Oosoˈne Yihowara Soqqantanno Gede Qajeelse

Wedella oosoˈne wedellimmate yannansara ayyaanaamittetenni lophitanno gede kaaˈla dandiitinannihu hiittoonniiti?

Yihowa Baxillaancho Maganooti

Yihowa mannu ooso baxannota leellishinohu hiittoonniiti?

‘Jaalakki Umikki Gede Assite Baxatto?’

Yesuusi uyino hajajo maatete heeshshora, songote giddonna sabbakate loosira kaaˈlitannohe.

Maganu Mangiste Gashshitinoha Saiha 100 Diro!

Maganu Mangistere duduwate hasiisannonkere afiˈnoommoti sase doogga hiikkuriiti?