Hiziqeeli maxaafi giddo kulloonnihu Maagoogi Googi ayeti?

Lowo diro, Maagoogi Googi Sheexaanu iiminni tugamihu gedensaanni woshshamanno suˈmaati yine borronke giddo xawinsanni keeshshinoonni. Hatto yine xawinsoonnihu, alamete deerrinni Maganu manni siamanno wote roorricha ikke hakkoye sia kakkayisannohu Sheexaane Daawuloosi ikkinota Ajuujate maxaafi kulanno daafiraati. (Aju. 12:1-17) Hakko daafira, Googi Sheexaaneho wole suˈmaati yine hendanni keeshshinoommo.

Ikkollana, kuni xawishshi mite hasiissanno xaˈmo xaˈmineemmo gede assinonke. Mayira? Hanni tenne hedi: Yihowa Googi qeelamanno yannare coyiˈranni Googi togo yiino: “Doowirohonna dubbu moyichira sagale ikkatto gede oyeemmohe.” (Hiz. 39:4) Hakkiinni Yihowa lede togo yiino: “Hakko barra Isiraeelete gobbara Googira madaaramanno base oyeemmo . . . Googinna olantosi baalanti madaarantannohu hakkooti.” (Hiz. 39:11) Kayinni ‘doowirunna dubbu moyichi’ ayyaanu kalaqo itara dandaannohu hiittoonniiti? Sheexaaneho uullate aana “madaaramanno base” uyinara dandiinannihu hiittoonniiti? Qullaawu Maxaafi, Sheexaanu itamannota woy madaaramannota ikkikkinni 1,000 diro usuramannota xawise kulanno.—Aju. 20:1, 2.

Kumu diri jeefora Sheexaanu usurunni tidhamannota, hakkiinni “shoolente uullate maddera noo daga, Googinna Maagoogi soˈrisiisatenna insa olaho gamba assate fulannota” Maganu Qaali kulannonke. (Aju. 20:8) Kayinni Sheexaanu umisi Googi ikkiro, isi Googi soˈrisiisa dandaannohu hiittoonniiti? Hakko daafira, Hiziqeeli masaalo giddono ikko Ajuujate maxaafira kulloonni “Googi” Sheexaane diˈˈikkino.

Ikkina Maagoogi Googi ayetiyya? Tenne xaˈmora dawaro afiˈrate, Qullaawa Borro Maganu daga siannohu ayeti yitannoro xiinxalla hasiissannonke. Qullaawu Maxaafi, ‘Maagoogi Googi’ siˈˈi daafira calla ikkikkinni, “aliyye nugusi” siˈˈi daafiranna “uullate nugussa” siˈˈi daafirano kulanno. (Hiz. 38:2, 10-13; Dan. 11:40, 44, 45; Aju. 17:14; 19:19) Kuri baalunku babbaxxino sia riqibbannoreeti? Hatto ikkannoha dilawanno. Qullaawu Maxaafi addi addi suˈma afiˈrinoha mitto sia kulanni nooha lawanno. Hatto yineemmohu mayiraati? Korkaatuno, Armagedooni oli kaˈˈanno gede assannohu konni jeefote siˈˈira uullate daga baalanti karsantannota Qullaawa Borro kultanno daafiraati.—Aju. 16:14, 16.

 Maganu mannira jeefote iillannohu konni siˈˈi daafira kulannoha konne baalanka qummeeshsha heewisiinseemmo wote, Maagoogi Googi yinihu Sheexaane ikkikkinni halante kaˈanno daga ikkitinota huwanteemmo. Albillitte tenne halantanno daga massagannohu “aliyye nugusa” yinihoni? Hatto yine gunde coyiˈra didandiineemmo. Ikkirono hatto yine hedanke Yihowa Googira coyiˈrino hedo ledo sumuu yitannote; Isi togo yiino: “Ati bayichikkinni, xeertote noote aliyye gobbanni daatto; atinna ledokki nooti lowo daga dagginanni; insa baalunku farado guluffinoreeti, lowo songootinna halaˈlado olantooti.”—Hiz. 38:6, 15.

Hiziqeeli diro heeˈrinohu masaalaanchu Daanieelino aliyye nugusire coyiˈranni togo yiino: “Soojjaatinninna aliyye widinni daanno duduwi hifachishannosi; isino hunatenna lowo manna gudate lowo hanqinni fulanno. Isi nugusimmate dunkaannasi lowiidi baarinna qullaawa ikkinohu Biifadu ilaali mereero qasiˈranno; qoleno baosi widira hige haˈranno, kaaˈlannosihuno diheeˈranno.” (Dan. 11:44, 45) Tini masaalo Hiziqeeli maxaafi Googi daafira kulannori ledo mitto garaati.—Hiz. 38:8-12, 16.

Kuni jeefote siˈˈi mayi maikkanno gede assanno? Daanieeli togo yiino: “Hatte yannara, mannikki daafira [1914nni hanafe] uurrannohu bayiru halaqichi Mikaeeli [Yesuusi Kiristoosi] [Armagedooni yannara] kaˈˈanno. Daga kalaqantu warinni kayise hatte yanna geeshsha ikkite egentinokkiti quuxxote yanna [bayiru qarri] dagganno. Hakkawote, mannikki yaano maxaafaho borreessaminohu mittu mittunku manchi gate saˈˈanno.” (Dan. 12:1) Hatteente gede, Ajuuja 19:11-21 Yesuusi konne assannota kultanno.

Ikkina Ajuuja 20:8 aana kulloonnihu “Googinna Maagoogi” ayetiyya? Kumu diri gumulora heeˈrannohu jeefote fonqoli yannara, Yihowara finqiltannori, ‘Maagoogi Googi’ gede yaano bayiru qarri jeefora Maganu manna siˈanno daga gede baarigaarrete akata leellishshanno. Lamente gaamora gedensinsa hegere baooti! (Aju. 19:20, 21; 20:9) Hakko daafira, Kumu Diri Gashshooti jeefora finqiltannore baalanka “Googinna Maagoogi” yaa garankolla.

Maganu Qaale hixamanyine xiinxallineemmore ikkinoommo daafira, muli yannara “aliyye nugusa” yiniha ikke kaˈˈannohu ayetiro afate quqquxammeemmo. Ikkollana, halante kaˈanno daga massagannohu ikkihano ikkiro, lamu coyi gatannokkiha ikkinota anfoommo: (1) Maagoogi Googinna olantosi qeelantanno hattono baˈanno; (2) moohe noohu Nugusinke Yesuusi Kiristoosi Maganu manna gatise salaamenna addu agarooshshi noota haaro alame eessanno.—Aju. 7:14-17.