Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

AGAROOSHSHU SHAE Birra 2015 | Huuccatto Kaaˈlitannori No?

Mittu borreessaanchi, huuccatto “xaginaateho kaaˈlanno coyi” gede calla ikkitinota xawisino. Kayinni tini halaaleho?

AANIIDI QOOLIHA COYI UMO

Mannu Huuccatto Assiˈrannohu Mayiraati?

Mannu mayi daafira huucciˈrannoro afittoro dhagge ikkahera dandaanno.

AANIIDI QOOLIHA COYI UMO

Huuccatto Macciishshannohu No?

Huuccattonke macciishshantanno gede, lamu qaru coyi hasiisanno.

AANIIDI QOOLIHA COYI UMO

Maganu Huuccatto Assiˈnammora Koyisinonkehu Mayiraati

Huuccatto wole doogonni afiˈneemmokki atoote afiˈrate kaaˈlitannonke.

AANIIDI QOOLIHA COYI UMO

Huuccatto Kaaˈlitannohe Gara

Ganyite huuccatto assiˈrattoha ikkiro, mayi atoote afiˈrattora dandaatto?

Karroonni Haqqicho Galagalte Ciirtara Dandiitanno?

Tenne xaˈmo dawaro albillittete hexxokki ledo xaado afidhinote.

Nabbawaano Xaˈmitanno Xaˈmo

Hiziqeeli maxaafi giddo kulloonnihu Maagoogi Googi ayeti?

Heeshshokki Giddo Maganu Wolqa Huwattanni Nootto?

Qullaawu Maxaafi Maganu “anga” yaannohu maa kulateeti?

“Ammana Ledinke”

Ammananke ninke sharronni calla lophitannoni?

Yihowara Hedoˈne Billaallitukki Soqqamme

Agarooshshu Shae mitu 60 diri albaanni, yannankera dhagge ikkanno garinni woˈmitinota mitte hedo balaxxe kultino.

Ayyaanaamittete Coyibba Hiincaˈne Agurtinoonte

Qullaawa Maxaafakki haaˈne hoollihero, ayyaanaamittetenni jawaatte heeˈra dandaatto?

Qullaawu Maxaafi Xaˈmonna Dawaro

Buxima huna dandaannohu ayeti?