Qara amadowa massie

Furchonniwa massie

Yihowa Farci'raasine

Afoo doodhi Sidaamu Afoo

 AANIIDI QOOLIHA COYI UMO | YIHOWA FARCIˈRAASINE HIITTOO MANNAATI?

Sabbankeemmohu Mayiraati?

Sabbankeemmohu Mayiraati?

Minunni mine haˈne, gudumaaleho, hattono manna anfanniwa baalankawa loonseemmohu sabbakate loosinke geeshsha wole ammaˈnowiinni baxxine egennammeemmo gede assinonkehu wolu coyi dino yaa dandiinanni. Konne assineemmohu mayiraati?

Yihowa Farciˈraasine sabbakkannohu Maganu ayirranno gede assateetinna suˈmasi mannu afanno gedeeti. (Ibiraawuyaani 13:15) Qoleno Yesuusi Kiristoosi togo yee hajajino hajajo ayirrinseemmo: “Hadhine duuchante daga manna . . . rosaano asse; hajajoommoˈnere baalankareno agadhitanno gede rosiissensa.”—Maatewoosi 28:19, 20.

Hakkiinni saeno, konne assineemmohu olliichonke banxeemmo daafiraati. (Maatewoosi 22:39) Hige rooru mannira uminsa ammaˈno noonsatanna sabbankeemmo sokka baalunku manni adhanno yaa ikkitinokkita anfoommo. Hakkoyeno ikkiro, Qullaawu Maxaafi rosiisannori heeshsho gatisannoha ikkinota huwantoommo. Umi xibbi diri Kiristaaninte gede “Kiristoosi daafira kulannoha dancha duduwo agurrummokki dudumbeemmohunna rosiinseemmohu” iseraati.—Hawaariyaatete Looso 5:41, 42.

Dagoomu hajo daafira xiinxallannohu Antooniyo Kowa Maduuro, “Yihowa Farciˈraasine qullaawu qaali uullate qacce geeshsha iillanno gede assate, . . . baasa daafurta geeshsha sharrantanno garanna qarrantanno gara” xawise borreessino. —Eli Yuniversaali gaazeexa, Venizuweela

Borronke nabbawannohu rooru manni Yihowa Farciˈraasine diˈˈikkinoho. Qoleno ninke ledo Qullaawa Maxaafa xiinxallannohu lowo miliyoone ikkanno manni uminsa ammaˈno noonsareeti. Ikkollana insa Yihowa Farciˈraasine mininsara marte hasaawissannonsa wote hagiidhitanno.

Hige Yihowa Farciˈraasine daafira wole xaˈmono heedhahera dandiitanno. Xaˈmokkira dawaro afiˈrate aane noore assattora koyinsoommohe.

  • Yihowa Farciˈraasine giddo mitto xaˈmi.

  • www.jw.org/sid yinanni webisayitenke daaˈˈati.

  • Gambooshshenke amo; konni gambooshshira woxe dibaantanni, hattono baalunku manni daa dandaanno.